Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Szkolenia dotyczące skanera oferowane przez firmę SGS — oferują Twoim operatorom wymagane praktyczne doświadczenie w wielu obszarach, m.in. w zakresie analizy obrazu ze skanowania ładunku, prześwietlania bagaży i palet, ochrony przed promieniowaniem i szkoleń w zakresie obsługi.

Obecnie technologia skanowania jest stosowana na całym świecie w celu kontrolowania ładunków, kontenerów, bagaży oraz innych przesyłek — jednak skaner jest na tyle skuteczny, na ile skuteczny jest jego operator. Firma SGS jest zdania, że analityk obrazu musi mieć doświadczenie w zakresie rozpoznawania różnych potencjalnie groźnych obiektów, aby móc je szybko rozpoznać w krótkim czasie.

Nasze szkolenia dotyczące skanera umożliwią Twoim operatorom zdobycie koniecznego praktycznego doświadczenia w wielu obszarach, m.in. w zakresie analizy obrazu ze skanowania ładunku, prześwietlania bagaży i palet, ochrony przed promieniowaniem i szkoleń w zakresie obsługi.

Szkolenie może zostać dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb oraz do poziomu umiejętności Twoich operatorów. Nasze szkolenie stanowi uzupełnienie wstępnego szkolenia wszystkich producentów i skupia się wyłącznie na podnoszeniu kwalifikacji i wyników pracy operatorów.

Intensywne szkolenie w zakresie analizy obrazów ze skanerów ładunków

Liczba wykrywanych oszustw zależy od zdolności i kwalifikacji analityka obrazu. Zdajemy sobie sprawę, że nic nie może zastąpić doświadczenia i praktyki, więc opracowaliśmy całą gamę intensywnych kursów szkoleniowych, w ramach których operatorzy mogą analizować wiele konkretnych obrazów zaklasyfikowanych według rodzaju zagrożenia. Nasze szkolenie w zakresie analizy obrazu ładunku obejmuje następujące etapy:

  • objaśnienie całego procesu analizy obrazu;
  • kilka praktycznych przykładów zaklasyfikowanych według rodzaju zagrożenia;
  • intensywne praktyczne szkolenie w zakresie analizy obrazu;
  • ocena i prezentacja atestu firmy SGS;

szkolenie w zakresie analizy obrazu dla pracowników prześwietlających bagaże i palety.

Skanery rentgenowskie są stosowane na całym świecie w celu sprawdzania, czy bagaże i ładunki nie zawierają ukrytych lub niedozwolonych przedmiotów, ale skanery nie potrafią identyfikować podejrzanych obrazów bez pomocy wykwalifikowanych i przeszkolonych operatorów. Operatorzy muszą mieć kompleksowe doświadczenie w zakresie wykrywania podejrzanych obiektów, więc przed rozpoczęciem szkolenia dokonujemy oceny Twoich operatorów w celu potwierdzenia ich wiedzy i zdolności w zakresie wykonywania drobiazgowej pracy analitycznej. Ta ocena obejmuje wiele aspektów, m.in. szczególną percepcję wzrokową, identyfikację kolorów, zwracanie uwagi na anomalie i „domykanie” kształtu niekompletnej figury. Szkolenie obejmuje następujące aspekty:

  • umiejętność rozpoznawania obiektów stanowiących zagrożenie: identyfikacja podejrzanych przedmiotów na złożonych obrazach;
  • rozpoznawanie obiektów przesłoniętych: identyfikacja podejrzanych przedmiotów zasłoniętych przez inne obiekty na wielowarstwowych obrazach.

Ochrona przed promieniowaniem

Szkolenie oferuje operatorom wymaganą wiedzę na temat właściwości promieniowania rentgenowskiego, podstawowe informacje na temat ochrony przed promieniowaniem oraz skanera rentgenowskiego.

Szkolenie w zakresie obsługi

Objaśnienie różych etapów procesu skanowania, ze szczególnym uwzględnieniem roli każdego pracownika oraz koordynacji każdego zadania, a także szkolenie w zakresie włączania i wyłączania skanera w celu zoptymalizowania całego procesu obsługi.

Szkolenie w zakresie rozpoznawania zagrożeń

W toku tego szkolenia operatorzy zapoznają się z wieloma obiektami, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie oraz z metodami ich rozpoznawania. Są to, m.in. materiały wybuchowe, broń palna, noże i broń do różnych sztuk walki oraz niedozwolone przedmioty. Następnie szkolenie jest dostosowywane w celu uwzględniania wymaganych umiejętności Twojego operatora. W toku naszego komputerowego szkolenia operatorzy uzyskują praktyczne doświadczenie w zakresie prześwietlania bagaży na różnych poziomach zaawansowania. 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi w zakresie szkoleń dotyczących skanerów mogą zwiększyć wiedzę Twoich operatorów.