Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zwiększanie przejrzystości i identyfikowalności w sektorze leśnym jest istotne dla zapewnienia autentyczności w Państwa łańcuchu dostaw.

Przepisy w zakresie zaopatrzenia w drewno często wymagają, aby drewno było certyfikowane w ramach programu zrównoważonej gospodarki leśnej (SFM) oraz innych programów certyfikacji, a niedobór certyfikowanych produktów w znacznym stopniu wpływa na łańcuchy dostaw, co prowadzi do niepełnej realizacji programów rentowności, zrównoważonej gospodarki i rewitalizacji.  

Zwiększenie identyfikowalności dzięki technologii

Zastosowanie technologii do monitorowania przepływu drewna oraz przepływów finansowych zwiększyło przejrzystość w leśnictwie. Zapewnienie skutecznej kontroli przepływu drewna gwarantuje legalność eksportu lub drewna dystrybuowanego lokalnie, a większa identyfikowalność zapewnia stuprocentową dokładność danych dotyczących łańcucha dostaw od lasu do miejsca eksportu.

Gospodarka leśna

Nielegalne pozyskiwanie drewna stanowi zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju leśnictwa. Zastosowanie technologii w celu usprawnienia gospodarki leśnej umożliwi Ci monitorowanie, śledzenie i certyfikowanie drewna w miarę wzrostu drzewa, z którego jego ono pozyskiwane. Dzięki naszej obecności na światowym rynku leśnym, mogliśmy dokładnie ocenić, jak systematyczne audyty, stały monitoring i niezależna weryfikacja produkcji drewna danej firmy mogą usprawnić łańcuchy dostaw i zapewnić większy poziom zrównoważenia.

Nasze rozwiązania oferują długoterminową poprawę procesu obsługi i weryfikacji danych dotyczących obszarów leśnych i przyczyniają się do tworzenia lepszej gospodarki leśnej. Tu można znaleźć więcej informacji o audytach legalności drewna oraz Krajowym Systemie Kontroli Leśnictwa.