Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Po wprowadzeniu nowych przepisów w zakresie handlu drewnem w UE i USA, zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności w leśnictwie staje się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Nielegalne pozyskiwanie drewna pozbawia rządy miliardów dolarów wpływów z podatków i powoduje ogromne straty dla środowiska naturalnego. Korupcja związana z pozyskiwaniem drewna podważa praworządność, zniechęcając do realizacji legalnych inwestycji i hamując rozwój.

SGS wierzy, że długoterminowa poprawa zarządzania i weryfikacja danych dotyczących obszarów leśnych przyczynia się do lepszego zarządzania w leśnictwie. Krajowy System Kontroli Leśnictwa (National Forestry Control) oferuje nowatorskie rozwiązania, mające na celu zwiększenie identyfikowalności i odpowiedzialności, kultywowanie najlepszych praktyk oraz podnoszenie standardów zarządzania.

Skuteczna kontrola lasów

Rozwiązanie problemu nielegalnego pozyskiwania drewna oraz promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej, przy równoczesnym wsparciu rozwoju zarządzania, konkurencyjności i przejrzystości, stanowią główne wyzwania.

Firma SGS uważa, że skuteczny monitoring oferuje wiele istotnych korzyści:

 • optymalizację i uczciwe pozyskiwanie przychodów z budżetu państwa;
 • rozwijanie krajowego potencjału;
 • zgodność z przepisami, promocję i ułatwienia w zakresie handlu;
 • ochronę naturalnych aktywów i ekosystemów;
 • wkład w rozwój społeczno-ekonomiczny;
 • konsolidację danych dotyczących sektora leśnego.

Naszym celem jest:

 • zapewnienie skutecznej kontroli przepływu drewna i związanych z nim przepływów finansowych;
 • zagwarantowanie legalności drewna eksportowanego lub dystrybuowanego lokalnie;
 • wspieranie gospodarki leśnej oraz organów egzekwowania prawa;
 • podniesienie standardów w zakresie zarządzania do międzynarodowego poziomu.

Jak działa system?

Krajowy System Kontroli Leśnictwa polega na ustanowieniu i obsłudze krajowego systemu indentyfikowalności drewna, który zapewnia kontrolę przepływu drewna z lasów na rynek lokalny i/lub eksportowy.

Identyfikowalność drewna gwarantuje weryfikację łańcucha dostaw, co obecnie stanowi jeden z wymaganych elementów w procesie wdrażania systemu weryfikacji legalności (LAS) w ramach dobrowolnych umów o partnerstwie FLEGT podpisanych przez Unię Europejską i rządy krajów-producentów drewna.

Krajowy System Kontroli Leśnictwa może prowadzić następujące działania:

 • Wspieranie rozwoju i konfiguracja platformy identyfikowalności drewna.
 • Wdrożenie systemu zawieszek z kodami kreskowymi i urządzeń przenośnych.
 • Rozwijanie potencjału administracji lasów i prywatnych przedsiębiorstw.
 • Przeprowadzenie weryfikacji dokumentów i fizycznych kontroli w celu uzgodnienia danych.
 • Ustanawianie punktów kontrolnych na drogach, rzekach, granicach i w portach.
 • Monitorowanie eksportu bali i produktów z drewna.
 • Obliczanie i pobieranie dochodów z leśnictwa w imieniu rządu.

Aby wdrożyć taki system, tworzymy i kierujemy agencją, która działa niezależnie od rządu i jednocześnie utrzymuje kontakty i współpracuje z właściwymi organami rządowymi i najważniejszymi interesariuszami. Agencja ta wydaje raporty i oświadczenia weryfikacyjne w oparciu o dane z systemu śledzenia bali i drewna, monitoringu danych i kontroli legalności.

W ramach mandatu Pomocy Technicznej pomagamy administracji lasów w zakresie rozwoju powyższych działań.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy wiele skutecznych krajowych i regionalnych projektów monitoringu i weryfikacji leśnictwa w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej i Rosji. Obecnie SGS wdraża Krajowe Systemy Identyfikowalności Drewna w Liberii, Demokratycznej Republice Konga, Kamerunie oraz Republice Konga.

Nasze usługi są oparte na solidnych danych i pionierskiej technologii w zakresie identyfikowalności. Stosujemy kompleksowy system, który obejmuje każde ogniwo łańcucha dostaw, od lasu aż po rynek, poprzez kontrole dokumentów, fizyczne kontrole i audyty legalności.

Tu mogą Państwo dzowiedzieć się więcej o zaletach Krajowego Systemu Kontroli Leśnictwa firmy SGS.