Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługa TransitNet oferowana przez SGS - sprawniejszy i tańszy sposób dopuszczenia ładunku do tranzytu oraz przekraczania granic.

Proces uzyskiwania zezwoleń w postaci dokumentów celnych, w zakresie tranzytu, może być powolny i skomplikowany, szczególnie, gdy uczestniczą w nim strony trzecie. Firma SGS rozumie, jak bardzo złożony jest transport drogowy, kolejowy oraz wodny ładunku i biorąc pod uwagę specyficzny charakter tego procesu, zaprojektowała system TransitNet. Pod nadzorem w Genewie oferujemy usługę TransitNet, bezpośrednio lub za pośrednictwem wyznaczonych partnerów, takich jak stowarzyszenia firm transportu drogowego lub podobnych niezależnych organizacji.

TransitNet to bezpieczna, wielojęzyczna platforma internetowa, która rejestruje, kontroluje i monitoruje zgłoszenia tranzytowe, aby znacznie skrócić czas tranzytu. TransitNet umożliwia podmiotom branży transportowo-logistycznej składanie elektronicznych celnych zgłoszeń tranzytowych, wraz z gwarancją finansową obejmującą ich zobowiązanie do spłaty długu celnego.

W przypadku każdego potencjalnego klienta, uzyskujemy zgodę ubezpieczycieli SGS wydaną na podstawie analizy due diligence i występujemy jako mocodawca wobec służb celnych, ustanawiając gwarancję, na rzecz takich służb, ale w imieniu klientów TransitNet, gwarancje te obejmują należne cła i podatki z tytułu wszystkich operacji tranzytowych klientów Gwarancje są składane równocześnie z rozpoczęciem ruchu tranzytowego klienta i obejmują transport do miejsca docelowego. Klient uiszcza opłatę od każdego tranzytu.

Zalety systemu TransitNet

  • Szybkość: TransitNet jest szybszy i tańszy niż inne usługi w zakresie zabezpieczenia celno-podatkowego tranzytów drogowych.
  • Dostępność: TransitNet to lepsza, elektroniczna alternatywa wobec obecnych systemów dokumentowych, która jest dostępna zarówno w krajach unijnych jak i poza UE.
  • Zaufanie: Dzięki systemowi TransitNet poszczególne podmioty mogą uniknąć konieczności składania gwarancji tranzytowych na rzecz służb celnych.
  • Ułatwienia: TransitNet przekazuje służbom celnym szczegółowe informacje (WE 648/2005) i jest zgodny z wymogami EU-NCTS oraz wymogami tureckimi, co ułatwia szybsze przekraczanie granic i szybkie dopuszczenie ładunku do tranzytu.
  • Identyfikowalność: TransitNet umożliwia wszystkim uczestnikom (odbiorcom, klientowski firmom transportowym, załadowcom oraz mocodawcom) kontrolę aktualnego stanu ruchu tranzytowego w trybie online.
  • Oszczędność: Jako system internetowy, TransitNet nie wymaga żadnej infrastruktury informatycznej, poza dostępem do Internetu.

Jako adaptowalna platforma internetowa, system TransitNet może zostać przystosowany do obsługi operacji tranzytowych w innych krajach i regionach lub uniach celnych na całym świecie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.