Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Firma SGS, w imieniu Mongolskiej Agencji ds. Standaryzacji i Metrologii (Mongolian Agency for Standardization and Metrology, MASM), realizuje mongolski Program Oceny Zgodności.

Mongolia importuje ponad 80% swoich dóbr konsumpcyjnych i 60% swojej żywności. Aby chronić konsumentów i zagwarantować, że towary spełniają normy określone przez MASM, towary importowane objęte programem oceny zgodności muszą być certyfikowane na zgodność na podstawie testów i weryfikacji. Po pomyślnym zakończeniu oceny, firma SGS wyda, w imieniu MASM, wspólny Certyfikat Zgodności (CoC).

Przedstawienie ważnego Certyfikatu Zgodności stanowi obowiązkowy wymóg dla właściwych towarów, zanim mogą przejść odprawę celną w kraju.

Ten Program Oceny Zgodności ułatwia międzynarodową wymianę handlową, zapewniając, że:

  • towary importowane do kraju spełniają normy mongolskie lub inne normy zatwierdzone przez MASM;
  • oszustwa handlowe i niewłaściwe praktyki w handlu są minimalizowane, szczególnie dotyczy to towarów podrobionych;
  • zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa są chronione;
  • informacje są wystarczające w celu przeprowadzenia właściwej klasyfikacji celnej towarów;
  • towary kwalifikują się do importu do Mongolii.

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w zakresie zarządzania programami oceny zgodności na całym świecie, firma SGS może oferować eksporterom skuteczne, kompleksowe i indywidualne rozwiązania, aby udzielać im pomocy, a także zapewnić zgodność ich dostaw z normami mongolskimi lub zatwierdzonymi normami międzynarodowymi.

Dzięki sieci ponad 1000 laboratoriów i biur, a także obecności w ponad 100 krajach, jesteśmy w stanie realizować usługi w zakresie Programów Oceny Zgodności w każdej części świata.