Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Szkolenie ISO 14001:2015 oferowane przez firmę SGS – wprowadzenie do normy ISO 14001 dotyczącej systemów zarządzania środowiskowego.

Norma ISO 14001:2015 stawia się w roli integralnego elementu działań firmy zmierzających do szerszego celu, którym jest rozwój środowiskowy.

Celem tego kursu, skierowanego do osób pracujących z normami dotyczącymi systemów zarządzania środowiskowego, jest zapewnienie uczestnikom  kompleksowego wprowadzenia do normy ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015 obejmuje następujące dziedziny:

 • Strategiczne zarządzanie środowiskowe
 • Przywództwo
 • Ochrona środowiska
 • Efektywność środowiskowa
 • Myślenie oparte na cyklu życia
 • Komunikacja
 • Dokumentacja

Po ukończeniu tego kursu uczestnicy:

Będą potrafili wyjaśnić cel i intencję normy ISO 14001:2015 dotyczącej systemów zarządzania
Będą rozumieli zastosowanie zasad zarządzania środowiskowego
Będą potrafili wyjaśnić zależności pomiędzy klauzulami normy ISO 14001:2015

Informacje o kursie

 • Metodologia szkolenia
  • Kurs stacjonarny: jednodniowy. Po ukończeniu tego kursu uczestnicy otrzymają świadectwo potwierdzające udział w szkoleniu zorganizowanym przez firmę SGS.
  • Kurs e-learningowy: jednogodzinny (omówienie). Po ukończeniu tego kursu uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia wydane przez firmę SGS.

Już dziś skontaktuj się z firmą SGS, aby uzyskać więcej informacji na temat kursów szkoleniowych ISO 14001:2015.