Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Prowadzone przez SGS badania wody pitnej i technologicznej gwarantują jakość wody przez okresowe kontrolowanie jej składu i analizowanie jakości pod względem chemicznym, biochemicznym i mikrobiologicznym. Już dziś skontaktuj się z naszym wykwalifikowanym zespołem.

Państwa działalność zależy nie tylko od wysokiej jakości wody pitnej lecz także wody technologicznej, chłodniczej i grzewczej. Nasze analizy wody są pomocne w spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów i sprostaniu wysokiemu poziomowi jakości wody.

Nasza wyjątkowa reputacja w dziedzinie określania jakości wody opiera się na wielu latach doświadczeń. Monitorujemy jakość wody w dużych miastach i metropoliach, fabrykach i domach, na potrzeby producentów, instytucji i społeczności.

Nasze eksperckie opracowania bazujące na analizach laboratoryjnych i terenowych obejmują:

  • Ocenę ryzyka zarażenia bakteriami legionella Wykorzystanie nowych technologii biomarkerów do szybkich testów adenozynotrójfosforanu (ATP) w terenie i w laboratorium w celu badania wież chłodniczych i dopływów wody oraz mikrobiologicznego mapowania sieci wodociągowych
  • Zapobieganie pogorszeniu jakości wody pitnej: Monitoring obiektów produkcyjnych, magazynowych i dystrybucyjnych 
  • Badanie przemysłowej wody technologicznej przez monitoring skażenia mikrobiologicznego instalacji produkcyjnych 
  • Badanie radioaktywności
  • Regulację poziomów zanieczyszczeń nieorganicznych (aniony, metale, składniki pokarmowe) i organicznych (rozpuszczalniki, oleje mineralne, węglowodory, pestycydy)
  • Monitoring ChZT i BZT, twardości i przewodności

Aby uzyskać rzetelne, wiarygodne wyniki z naszych akredytowanych laboratoriów, skontaktuj się z nami i upewnij się czy Twoja woda spełni wymagane kryteria.