Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Oferowane przez SGS programy weryfikacji technicznej usprawniają import/eksport towarów do międzynarodowych lokalizacji.

Nasza usługa weryfikacji technicznej to rozwiązanie mające na celu zagwarantowanie, że produkty spełniają wymogi przepisów i norm technicznych dla towarów importowanych, określonych przez odpowiedni organ nadzoru. Usługa ta przyczynia się do usprawnienia transakcji handlowych i chroni interesy uczestników obrotu handlowego. Importerzy zyskują dzięki szybszemu procesowi odprawy celnej, ponieważ czynności weryfikacyjne są realizowane przed wysyłką, a eksporterzy nie ryzykują odrzucenia ich towarów w kraju docelowym w wyniku niezgodności z wymogami.

Weryfikacja techniczna zapobiega importowi towarów o zbyt niskiej jakości, niebezpiecznych lub podrobionych. Stanowi ona pomoc dla władz państwowych w zakresie egzekwowania wdrożenia obligatoryjnych przepisów prawnych ustanowionych w celu ochrony zdrowia konsumentów i bezpieczeństwa środowiska naturalnego.

Dowiedz się, jak oferowane przez SGS usługi weryfikacji technicznej mogą wspomóc działalność Twojej firmy.