Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Dysponujemy zespołami specjalistów z dziedziny zarządzania ryzykiem i laboratoriami na całym świecie oraz świadczymy usługi dla wielu różnych branż. Dokonujemy identyfikacji i pomiaru konkretnego rodzaju ryzyka, a następnie podejmujemy decyzje, jak zarządzać takim ryzykiem i ograniczać je w przyszłości.

Zarządzanie ryzykiem przez firmę SGS — pomagamy zidentyfikować ryzyko dotyczące Twoich przedsięwzięć, działań i codziennej działalności.

Bez względu na branżę, w której działasz, musisz zapewnić bezpieczną realizację swoim projektom, działaniom i czynnościom biznesowym, w tym działalności handlowej.

Jako światowy lider w dziedzinie świadczenia usług zarządzania ryzykiem możemy pomóc Ci zminimalizować ryzyko. Nasi specjaliści z dziedziny realizacji projektów oraz eksperci techniczni oferują Ci wsparcie na każdym etapie, w każdej branży, w dowolnym miejscu na świecie.

Oferujemy Ci 50 lat doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem uzyskanego we wszystkich branżach oraz sektorach gospodarki — od rolnictwa po nauki biologiczne, od górnictwa po finanse. Nasz kompleksowy zakres usług w dziedzinie zarządzania ryzykiem jest w pełni zgodny z międzynarodowymi normami w zakresie zarządzania ryzykiem i obejmuje:

 • planowanie zarządzania ryzykiem;
 • identyfikację rodzajów ryzyka; 
 • ilościowe i jakościowe analizy ryzyka;  
 • obsługę ryzyka;
 • zarządzanie ryzykiem szczątkowym;
 • niezależne, zewnętrzne badania, analizy rynkowe, analizy wykonalności oraz oceny due diligence;
 • monitorowanie zasad Equator Principles;
 • monitorowanie i zarządzanie projektem;
 • jakościowe i ilościowe badania produktów i ładunku;
 • zarządzanie zabezpieczeniami;
 • zarządzanie ryzykiem handlowym.

Możemy pomóc Ci:

 • identyfikować i zarządzać zbyt wysokimi kosztami, opóźnieniami, stratami, incydentami BHP, uchybieniami jakościowymi, niezgodnością z wymogami, sporami umownymi, naruszeniami dobrego imienia oraz niezadowoleniem interesariuszy na każdym etapie Twoich projektów i działań biznesowych;
 • osiągać cele w zakresie jakości, bezpieczeństwa, kosztów, harmonogramów i wydajności; 
 • poprawiać dane dotyczące szacunkowych kosztów poprzez stosowne zarządzanie nieprzewidzianymi okolicznościami; 
 • zidentyfikować „kamienie milowe” oraz kluczowe wskaźniki wydajności, obejmujące cele w zakresie BHP oraz ochrony środowiska;
 • osiągnąć większą pewność w zakresie wyników finansowych i wykonalności planów; 
 • zapewnić bezpieczeństwo transakcji;
 • podjąć wszystkie niezbędne kroki w celu spełnienia wymaganych zasad, regulacji i najlepszych branżowych praktyk.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi w zakresie zarządzania ryzykiem mogą pomóc Ci w zidentyfikowaniu różnych rodzajów ryzyka dotyczącego Twoich projektów i działań oraz w zarządzaniu takim ryzykiem.