Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W celu zapewnienia wysokiej jakości i wartości kaszmiru konieczne jest zmierzenie takich parametrów włókien, jak gęstość i grubość łuski, pigmentacja, średnica i innych.

SGS dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu takich pomiarów dwoma metodami odpowiednimi do zastosowań komercyjnych: mikroskopem optycznym i skaningowym mikroskopem elektronowym (SEM).

Identyfikacja kaszmiru przy użyciu mikroskopii elektronowej SEM

Dzięki zastosowaniu mikroskopii elektronowej SEM nasz personel może oglądać szczegóły powierzchni włókien w dużym powiększeniu. Wysoka rozdzielczość (aż do dwóch nanometrów) i duża głębia ostrości oznacza, że nasi eksperci mogą łatwiej określać charakterystyki powierzchni. Ta metoda umożliwia im także pomiar cech topograficznych, takich jak wysokość i gęstość łuski (stosunek długości łuski do średnicy włókna). Chociaż takie pomiary mogą być pomocne do obiektywnego rozróżniania włókien, należy zauważyć, że mikroskopia SEM nie ujawnia wewnętrznej struktury włókna (czyli pigmentacji).

Wykonując pomiary przy użyciu mikroskopu SEM postępujemy według standardowej metodologii branżowej przyjętej przez International Wool and Textile Organization (IWTO-58). W tej metodologii używa się wysokości łuski do rozróżniania wełny (z łuskami według definicji wyższymi niż 0,55 mikronów) od włókien specjalnych, w tym kaszmiru, moheru, wełny wielbłądziej, z lam i z alpak.

Spójne, dokładne pomiary

Nasi pracownicy identyfikują włókna specjalne na podstawie innych właściwości topologicznych, takich jak kształt łuski, gęstość i regularność średnicy włókna — w procesie o charakterze bardziej subiektywnym. W celu zachowania spójności i dokładności używamy przyjętych w branży metod pomiaru oraz zapewniamy naszym pracownikom standaryzowane szkolenie w oparciu o naszą bibliotekę włókien zwierzęcych możliwych do identyfikacji.

Nasze usługi w zakresie badań specjalnych włókien zwierzęcych świadczymy w naszym centralnym laboratorium w Wielkiej Brytanii. Ten ośrodek uzyskał akceptację instytutu Cashmere and Camel Hair Manufacturers Institute (CCMI) i nieustannie opracowuje:

  • standardowe procedury techniczne;
  • elektroniczne i fizyczne próbki włókien możliwych do identyfikacji;
  • skomputeryzowane szkolenia w zakresie identyfikacji włókien;
  • procesy ciągłego monitorowania pracowników.

Zachęcamy do kontaktu z SGS jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się, jak nasze usługi badań włókien mogą zapewnić wysoką jakość i wartość dostaw włókien naszych klientów.