Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Aby zapewnić wysoką jakość i wartość kaszmiru, konieczny jest pomiar takich charakterystyk włókien, jak gęstość i grubość łuski, pigmentacja, średnica i innych.

SGS dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w badaniach kaszmiru i prowadzeniu takich pomiarów dwoma metodami odpowiednimi do zastosowań komercyjnych: mikroskopem optycznym i skaningowym mikroskopem elektronowym (SEM).

Identyfikacja kaszmiru przy użyciu mikroskopu optycznego

W porównaniu z mikroskopem SEM podstawową zaletą badań kaszmiru przy użyciu mikroskopu optycznego jest to, że pracownicy mogą zobaczyć strukturę wewnętrzną (czyli pigmentację) włókien. Te cechy pozwalają odróżnić kaszmir od wszelkich włókien o niższej wartości (np. wełny z owiec lub jaków), które ktoś mógł wprowadzić w pewnym punkcie łańcucha przetwarzania.

Metoda optyczna opiera się na identyfikacji powiększonych obrazów włókien w oparciu o strukturę łuski i inne cechy. Postępujemy zgodnie z metodologiami opisanymi w następujących dokumentach:

  • American Standard Testing Methods (ASTM-D629: Standardowe metody badań w analizie ilościowej tkanin) 
  • American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC-20A: Analiza włókien: Ilościowa)
  • International Standard Organisation (ISO 17751: Analiza ilościowa włókien zwierzęcych przy użyciu mikroskopii — kaszmir, wełna, włókna specjalne i ich mieszanki)

Spójne dokładne pomiary

Ponieważ charakterystyki kaszmiru i innych rodzajów włókien wełnianych pokrywają się w pewnym stopniu, użycie mikroskopu optycznego do pomiaru takich materiałów jest procesem nieco subiektywnym. Aby zachować spójność i dokładność naszych mikroskopowych analiz kaszmiru, używamy tylko przyjętych w branży metod i udostępniamy naszym pracownikom standaryzowane szkolenie oparte na naszej bibliotece możliwych do zidentyfikowania włókien zwierzęcych.

Ponadto utworzyliśmy w Wielkiej Brytanii centralny środek, w którym świadczymy usługi badania specjalnych włókien zwierzęcych. Ten ośrodek, zaaprobowany przez instytut Cashmere and Camel Hair Manufacturers Institute (CCMI), nieustannie opracowuje:

  • standaryzowane procedury techniczne;
  • elektroniczne i fizyczne próbki włókien możliwych do identyfikacji;
  • skomputeryzowane szkolenia w zakresie identyfikacji włókien;
  • procesy ciągłego monitorowania pracowników.

Skontaktuj się z SGS jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się, jak nasze badania włókien przy użyciu mikroskopu optycznego mogą pomóc w zapewnieniu wysokiej jakości i wartości dostaw włókien naszych klientów.