Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS niezależnie analizuje wełnę potną (surową) w celu porównania jej jakości i ilości z różnymi kryteriami.

Wszędzie, gdzie jest to możliwe, stosujemy normy Międzynarodowej Organizacji Wełny i Tkanin (IWTO).

Nasze usługi w zakresie analizy wełny obejmują certyfikowane testy następujących parametrów:

  • Wydajność — określenie ilości czystej wełny (wełny bazowej) oraz zanieczyszczenia materiałem wegetacyjnym w próbce
  • Średnia średnica włókna — średnia grubość wełny (grubość włókna), która jest podstawowym parametrem wartości wełny 
  • Kolor — mierzony jako wartości trójchromatyczne, zwykle stosowany jednak do oceny jasności (wartość Y) i zażółcenia (wartość Y-Z) czystego koloru

Wykonujemy także, w miarę potrzeby, testy dodatkowe:

  • Długość i wytrzymałość włókna ciętego — do oceny zachowania wełen odzieżowych w systemie przetwarzania wełny czesankowej stosujemy takie parametry, jak średnia długość włókna ciętego, wytrzymałość i miejsce cięcia 
  • Masa — ten parametr określa zdolność włókien do wypełniania przestrzeni, a odnosi się także do wytrzymałości, ważnej w takich zastosowaniach, jak dywany, materace czy izolacja. 
  • Krzywizna włókna — dotyczy włókna luzem, ściśliwości i karbikowatości i oznaczana jest jako czynnik wpływający na przetwarzanie 
  • Rozkład średnic włókna — informacja na temat aspektów rozkładu średnic może wpływać na ocenę wygody i przetwarzania włókna 
  • Diameter-length profile – measuring the average diameter at increments along the length of wool staples may be important for managing sheep flocks and, in the future, may assist in predicting processing performance 
  • Medulacja — oznacza puste włókna wełny lub innych włókien zwierzęcych, powodujące nierównomierne nasycenie barwnikiem i negatywnie odbijające się na wyglądzie wełen odzieżowych (aczkolwiek pożądane w przypadku niektórych rodzajów dywanów)

Badamy także próbki wełny potnej za pomocą wielu tanich metod testowania runa, zaprojektowanych specjalnie do celu selekcji zwierząt

Aby ocenić jakość i ilość wełny potnej pod kątem wielu kryteriów, prosimy o kontakt z firmą SGS, gdzie uzyskacie Państwo informacje na temat naszych niezależnych usług analitycznych.