Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Aby zagwarantować, że artykuły spożywcze i pasze nadają się do spożycia, należy je zbadać pod kątem konkretnych zanieczyszczeń w łańcuchu wartości.

Na przykład melamina, antybiotyki i hormony mogą być w większym stężeniu szkodliwe dla zwierząt i ludzi. Tylko dokładne badanie pozwala określić, czy te — i inne — zanieczyszczenia są obecne. Po znalezieniu takich zanieczyszczeń można wyeliminować odpowiednie towary z łańcucha produkcji i dystrybucji.

W naszych usługach monitorowania zanieczyszczeń używamy najnowszych metod, w tym chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC MSMS), spektrometrii mas z chromatografią gazową (GC MS) i łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR).

Atestowane i akredytowane laboratoria

Nasze laboratoria do wykrywania zanieczyszczeń działają w ścisłej zgodności z wytycznymi norm ISO 17025 i ISO 9001:2008, i mają akredytację w zakresie tych norm. Nasze laboratoria, w których pracują naukowcy i technicy z wieloletnim doświadczeniem oraz stopniami naukowymi z chemii, mikrobiologii i agronomii, mają również aprobatę kilku organizacji zrzeszających producentów pasz. To oznacza, że oferowane przez nas usługi wykrywania i monitorowania zanieczyszczeń spełniają najwyższe standardy branżowe.

Skontaktuj się z SGS jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi wykrywania zanieczyszczeń pozwalają zapewnić bezpieczeństwo artykułów żywnościowych i pasz, zminimalizować ryzyko dla zdrowia i chronić przedsiębiorstwo przed możliwymi postępowaniami sądowymi.