Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Gazy węglowodorowe i inne gazy przemysłowe odgrywają znaczącą rolę w produkcji szeregu paliw i produktów przemysłu petrochemicznego, stosowanych dzisiaj w przemyśle, a także stanową istotny budulec współczesnego życia.

Handel tymi towarami stał się obecnie procesem prawdziwie globalnym, a jednocześnie niesłychanie złożonym. Gazy są transportowane po świecie w niespotykanych wcześniej ilościach i pomiędzy miejscami, między którymi transport jeszcze kilka lat temu wydawał się nieprawdopodobny. Transport gazów węglowodorowych i chemicznych to złożone, specjalistyczne przedsięwzięcie, które niesie ze sobą spory potencjał na generowanie zysku, ale też wiele wyzwań technicznych, z którymi trzeba się zmierzyć.

Kontrola jakości, a w szczególności monitoring bezwzględnej czystości gazów, ma zasadnicze znaczenie dla producentów, handlowców i dystrybutorów. W SGS przeprowadzamy całościowe testy według specyfikacji pod względem zgodności z międzynarodowymi, krajowymi, handlowymi lub wewnątrzfirmowmi dokumentami normatywnymi dotyczącymi gazów.

Nasze możliwości badania gazów

Nasza sieć laboratoriów do analizy gazów zapewnia pełen zakres badań, w tym rutynowe oznaczanie czystości metodą GC, GC-MS, a tam, gdzie to konieczne, również bardziej zaawansowanymi technikami GC-MS. Oferujemy także bardziej tradycyjne oznaczanie podstawowych parametrów fizycznych, jak punkt krzepnięcia, gęstość, ciśnienie pary nasyconej, czy punkt rosy. Nasza ogólnoświatowa sieć laboratoriów dostarcza wszystkim interesariuszom solidnych jakościowo danych dotyczących zarządzania ryzykiem.

Nasze laboratoria analizują na żądanie próbki gazu pochodzące z rafinerii, magazynów, zakładów chemicznych i zbiorników. Oferujemy zarówno badania standardowe, określone w kontrakcie lub innych specyfikacjach handlowych, jak i badania wykonywane na życzenie klienta, nacelowane na konkretne, znane zagrożenia, jak na przykład: badania klasy jakości usług (COS) na próbkach gazu z wyczerpanych złóż.

Dlaczego SGS?

SGS to pierwszy punkt kontaktu w razie potrzeby badań i kontroli dla szeregu gazów węglowodorowych i chemicznych.

SGS dba o utrzymanie jakości laboratoriów i monitoruje kwalifikacje swojej kadry poprzez udział zarówno w wewnętrznych, jak i organizowanych przez inne firmy międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych, wewnętrznych i niezależnych audytach, a także przechodząc rygorystyczne szkolenia i posiadając potwierdzone kompetencje zgodne z odpowiednimi normami. Nasi analitycy działają na całym świecie w laboratoriach wyposażonych w najnowocześniejsze technologie, z których wiele posiada również akredytację według ISO 17025. Dzięki temu możemy zaoferować Ci badania analityczne spełniające najwyższe standardy.

SGS jest aktywnym członkiem kilku kluczowych organizacji branżowych, organizacji standaryzacyjnych i grup roboczych, w tym działających w ramach ASTM, ISO, CEN, EI (The Energy Institute, dawniej Institute of Petroleum) i IFIA.

Każde otrzymywane przez SGS zlecenie kontroli, dotyczące ładunków ropy naftowej, gazu i chemikaliów, jest zawsze realizowane w oparciu o zaakceptowane, podstawowe normy branży naftowej i petrochemicznej, takie jak API MPMS, UOP, GOST, ASTM, EN lub IP i określone w nich metody badań, a także specyfikacje określone przez ISO, CEN oraz różne krajowe i regionalne organizacje standaryzacyjne. Stosowne są także metody analityczne dostarczane przez klientów lub dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, jeżeli zostało to określone w specyfikacji. W razie potrzeby możemy pomóc naszym klientom wybrać najbardziej odpowiednie normy do przytoczenia i zastosowania, wspierając efektywne zarządzanie ryzykiem w ramach danej transakcji. Oferujemy również kompleksowe usługi doradztwa technicznego we wszystkich kwestiach związanych z praktykami roboczymi, standardami i technologiami.

Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badań gazów.