Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo firmy i ludzi, niezbędna jest absolutna pewność.

Dzięki ogólnokrajowej sieci akredytowanych laboratoriów badawczych i niezależnym ekspertom, SGS może pomóc świadcząc usługi zarządzania azbestem. Już dziś skontaktuj się z naszym zespołem.

Narażenie na oddziaływanie azbestu to poważne zagrożenie dla zdrowia. Aby pomóc w rozwiązaniu problemu obecności azbestu w zakładzie, potrzebujesz fachowej porady i pomocy technicznej. Mogą Państwo zaufać naszemu doświadczonemu zespołowi i powierzyć nam identyfikację azbestu oraz ocenę stwarzanego przez niego ryzyka. W przypadku konieczności usunięcia azbestu, zapewniamy realizację zadania w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa.

Nasz zespół ma dobrze ugruntowaną pozycję i doświadczenie — można na nas polegać. Używamy laboratoriów mobilnych aby określić, czy na terenie zakładu znajduje się azbest. Starannie pobieramy próbki z każdego podejrzanego materiału i badamy je mikroskopowo w świetle spolaryzowanym, aby ustalić występowanie, typ i ilość azbestu.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, nasze metody identyfikacji azbestu obejmują mikroskopię prześwietleniową i elektronowo-skaningową w celu jednoznacznego odróżnienia azbestu od innych włókien nieorganicznych i organicznych. Pozwala nam to również kontrolować narażenie na podobne niebezpieczne produkty, takie jak respirabilna krzemionka krystaliczna i inne sztucznie wytworzone włókna mineralne.

Aby zapewnić zgodność z aktualnymi przepisami:

  • Zidentyfikujemy materiały zawierające azbest w miejscu pracy
  • Udostępnimy wszystkim pracownikom rejestr materiałów zawierających azbest
  • Wprowadzmy regularną ocenę i inspekcje zidentyfikowanych materiałów zawierających azbest
  • Oznaczymy zidentyfikowane materiały zawierające azbest
  • Wdrożymy plan zarządzania azbestem
  • Będziemy nadzorować kontrolę usuwania azbestu
  • Przeprowadzimy monitoring i inspekcje po usunięciu azbestu
  • Wydamy certyfikaty o oczyszczeniu

Zapewniamy całościową obsługę, od inspekcji zakładu i pobrania próbek, po analizę i sporządzenie raportu. Wszystkie oceny i zlecenia są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi zakładu. Nasze laboratoria są akredytowane zgodnie z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi normami jakości i są uznawane przez uprawnione organy rządowe.

Aby zapewnić bezpieczeństwo zakładu, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami w dziedzinie zarządzania azbestem.