Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Świadczone przez firmę SGS usługi w zakresie badań mikrobiologicznych oraz ekotoksykologicznych pomagają w lokalizacji źródła toksyn oraz zanieczyszczenia gleby i w określeniu odpowiedniej metody oczyszczania. Skontaktuj się z naszymi akredytowanymi laboratoriami.

Badając wpływ zanieczyszczeń na mikroorganizmy w glebie, możemy ustalić źródło i zakres zanieczyszczeń na Twoim terenie. Nasze usługi w zakresie mikrobiologii, bakteriologii i ekotoksykologii zapewniają dane niezbędne do uzdatnienia zanieczyszczonego terenu oraz dla zdrowia lokalnych ekosystemów. Badamy również określone substancje, co do których może istnieć potrzeba zaklasyfikowania jako toksyny oraz dodania ich do stosownej listy w obowiązujących przepisach. Skontaktuj się z zespołem naszych ekspertów już dziś, aby zbadać posiadany przez Ciebie teren.