Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Globalna sieć ekspertów firmy SGS wspierających SIEF będzie z Tobą współpracować, aby zapewnić gotowość do REACH.

Po zakończeniu procesu wstępnej rejestracji producenci i importerzy są zobowiązani do udziału w Forum wymiany informacji o substancjach (SIEF) i dzielenia się dostępnymi danymi ze wszystkimi potencjalnymi podmiotami rejestrującymi tę samą substancję wprowadzoną na podstawie rozporządzenia REACH.

Celem tego forum jest umożliwienie:

 • Odpowiedzi na pytania innych uczestników
 • Dostarczania innymi uczestnikom poświadczenia kosztu i udostępnienie, na żądanie, istniejących badań
 • Uzyskania brakujących informacji od innych uczestników SIEF
 • Uzgodnienia mechanizmów współdzielenia kosztów
 • Uzyskania finansowej rekompensaty za udostępnione dane
 • Wspólnego rozpoznawania potrzeby dalszych badań
 • Organizacji wykonania wszelkich zidentyfikowanych badań
 • Uzgodnienia klasyfikacji i znakowania
 • Uzgodnienia wyznaczenia wiodącego podmiotu rejestrującego
 • Uzgodnienia wyboru badań, które będą ujęte we wspólnym wniosku
 • Dostarczenie wspólnego wniosku rejestracyjnego
 • Uzyskania dostępu do wspólnej dokumentacji wniosku i tokena (dopłata)

Aby pomóc Ci w zbudowaniu sieci wsparcia i zapewnić dostęp do porad technicznych dotyczących rejestracji, które gwarantują Twojej firmie jak najlepsze przygotowanie do REACH, zapewniamy usługi naszych ekspertów wsparcia SIEF obejmujące:

 • Złożoną inwentaryzację
 • Reprezentację zewnętrzną

Przygotowanie wejścia do SIEF z pomocą złożonej inwentaryzacji

Przygotowanie do SIEF obejmuje zebranie danych wymaganych do złożenia wniosku do Europejskiej Agencji Chemikaliów i rozpoznanie wszelkich luk, w celu zapewnienia, że decyzje podejmowane na forum są oparte na rzetelnej informacji. Firma SGS może pomóc w procesie przygotowania wejścia do SIEF poprzez złożoną inwentaryzację dzięki zaangażowaniu naszego zespołu konsultantów i ekspertów.

Reprezentant zewnętrzny

Zgodnie z rozporządzeniem REACH, każdy producent, importer lub użytkownik może, przy zachowaniu pełnej odpowiedzialności za realizację swoich obowiązków wynikających z REACH, wyznaczyć reprezentanta zewnętrznego na wszystkich etapach postępowania wymienionych powyżej. Firma SGS może udzielić pomocy występując jako reprezentant zewnętrzny, opierając się na wiedzy naszych konsultantów w zakresie regulacji i zaangażowania w rozporządzenie REACH.

Dowiedz się więcej o świadczonych przez SGS usługach wspierających SIEF.