Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Wykonywane przez firmę SGS audyty środowiskowe due diligence pomagają Ci rozpoznać potencjalne zobowiązania związane ze środowiskiem przed dokonaniem zakupu nieruchomości. Skontaktuj się z naszymi specjalistami z dziedziny oceny środowiskowej, aby uzyskać więcej informacji.

Przed przejęciem zanieczyszczonego terenu lub obiektu z przeszłością przemysłową, w której mogło mieć miejsce skażenie, możesz odnieść znaczne korzyści dzięki skorzystaniu z audytu środowiskowego due diligence. Nasze usługi w zakresie ocen środowiskowych pomogą Ci uwzględnić obciążenia związane z daną nieruchomością podczas ustalania jej prawdziwej wartości. Środowiskowa ocena due diligence zapewnia informacje potrzebne do zrozumienia kwestii związanych z zanieczyszczeniem danego terenu. Pomożemy ustalić Ci konieczność przeprowadzenia działań związanych z oczyszczaniem. Sprawdzamy również potencjał w zakresie odszkodowań cywilnoprawnych oraz komercyjnych transakcji dotyczących nieruchomości.

Na wykonywane przez nas środowiskowe oceny due diligence składają się:

  • ocena warunków środowiskowych fazy 1;
  • badania charakterystyki fazy 2;
  • inwentaryzacja rozpoznanych problemów związanych ze środowiskiem, zdrowiem i bezpieczeństwem;
  • inspekcja wnętrz i otoczenia istniejących budynków;
  • rozmowy z właścicielami, najemcami i urzędnikami administracji publicznej;
  • fizyczne pobieranie próbek i analiza laboratoryjna;
  • badania sondażowe gleby i wód gruntowych.

Dzięki naszej globalnej sieci specjalistów w dziedzinie wykonywania ocen środowiskowych, możesz polegać na naszych profesjonalnych usługach wspierających Ciebie i Twoją firmę. Z uwagi na fakt, że jesteśmy finansowo niezależni od podmiotów zajmujących się produkcją lub handlem, możemy służyć Ci niezależną i bezstronną specjalistyczną wiedzą.

Skorzystaj z naszej niezrównanej wiedzy w zakresie prawodawstwa dotyczącego środowiska i doświadczenia w dziedzinie środowiskowego audytu, certyfikacji, pobierania próbek i analiz. Oferujemy innowacyjne rozwiązania względem problemów z oczyszczaniem obiektu po skażeniu i gwarantujemy, że Twoje plany biznesowe są traktowane z najwyższą rzetelnością i poufnością.

Dodatkowych informacji udziela nasz zespół ekspertów ds. oceny środowiska.