Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Istotne jest przeprowadzenie gruntownej oceny aspektów technicznych projektu, aby zapewnić, że Twoja inwestycja finansowa działa w oparciu o zweryfikowane dane dotyczące projektu.

Nasz zespół ds. technicznej analizy due diligence może pomóc Ci w ocenie ryzyka Twojego projektu, poprzez asystowanie Ci przy szczegółowym przeglądzie wszystkich aspektów technicznych Twojego projektu. Nasi eksperci ds. technicznej analizy due diligence posiadają globalne doświadczenie w weryfikowaniu technicznych i fizycznych aspektów projektu i mogą pomóc Ci chronić Twoją potencjalną inwestycję poprzez identyfikowanie i minimalizowanie ryzyka.

Aby ocenić techniczną możliwość wykonania Twojego projektu, nasi eksperci ds. technicznej analizy due diligence będą:

  • oceniać fizyczną i techniczną możliwość wykonania projektu;
  • przeglądać pozwolenia i licencje, by zoptymalizować harmonogramy;
  • redukować niepewność w zakresie zaplanowanych ram czasowych projektu;
  • dokonywać przeglądu dostawców, technicznego wyboru wykonawców i znajdować źródła materiałów;
  • szacować koszty zagospodarowania i instalacji, planowania operacji i dalszego planowania.

Tu w SGS, nasza globalna specjalistyczna wiedza branżowa wykracza poza ograniczony obszar sektorów i branż, dzięki czemu możemy uzyskać zespół ekspertów, którzy posiadają określoną wiedzę specjalistyczną potrzebną do realizacji Twojego projektu. Pozwól nam pozyskać dla Ciebie dane technicznej analizy due diligence, by umożliwić Ci skoncentrowanie się na strategicznej działalności biznesowej i podejmowaniu decyzji.