Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Szkolenie zostało opracowane jako pomoc przedsiębiorstwom w zachowaniu ciągłości biznesowej w sytuacjach kryzysowych.

System zarządzania ciągłością biznesową (BCMS) informuje, jak organizować działania szkoleniowe, ćwiczenia i przeglądy, aby najważniejsze procesy biznesowe były zdefiniowane i zabezpieczone przed zagrożeniem w przypadku poważnego incydentu.

Zbudowanie efektywnego i wszechstronnego systemu BCMS opartego na zasadach normy ISO 22301 ma podstawowe znaczenie dla tworzenia analiz wpływu na działalność (Business Impact Analysis — BIA), które pomagają w identyfikacji newralgicznych działań, obszarów współzależności i zasobów niezbędnych do wsparcia kluczowych produktów i usług. System BCMS oferuje wgląd w skutki potencjalnej awarii w każdym z tych obszarów i umożliwia zaplanowanie kroków o charakterze strategicznym i taktycznym w celu przygotowania się na najgorszy scenariusz.

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą:

  • umieć objaśnić przeznaczenie systemu zarządzania ciągłością biznesową (BCMS);
  • znać procesy definiowania, wdrażania, eksploatacji i doskonalenia systemu BCMS zgodnie z normą ISO 22301;
  • wyjaśnić cel, treść i wzajemne powiązania normy ISO 22301; 
  • znać przeznaczenie i wymagania normy ISO 22301 jako narzędzia do ciągłego doskonalenia systemu BCMS.

To szkolenie ma charakter wprowadzenia i jest przeznaczone dla wszystkich, którzy zajmują się opracowywaniem systemu BCMS, jego wdrażaniem oraz zarządzaniem nim w oparciu o normę ISO 22301. Osoby uczestniczące w tym kursie zdobędą wiedzę o normie ISO 22301, na podstawie której będą mogły budować kwalifikacje audytorskie w ramach innych szkoleń, takich jak szkolenie dla audytorów wewnętrznych i szkolenie dla audytorów wiodących.

Szkolenie obejmuje wykład i ćwiczenia na wydziale produkcyjnym.

Pomyślne ukończenie tego szkolenia oraz szkolenia wewnętrznych audytorów systemów BCMS stanowi wypełnienie części wymagań w zakresie szkoleń niezbędnych do uzyskania certyfikacji jako audytor wiodący w rejestrze IRCA (International Register of Certified Auditors).

Skontaktuj się z SGS jeszcze dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób szkolenie uświadamiające w zakresie normy ISO 22301 może pomóc firmie w utrzymaniu działalności w sytuacji kryzysowej.