Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Przeprowadzane przez firmę SGS oceny wpływu na środowisko i społeczność umożliwiają Twojej firmie przyczynienie się do rozwoju społeczności lokalnej przy jednoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko. Aby dowiedzieć się więcej, już dziś skontaktuj się z zespołem naszych specjalistów.

Jako światowy lider w dziedzinie inspekcji zajmujemy się proaktywnymi działaniami w zakresie ochrony środowiska, oferując szeroką gamę badań mających na celu zapewnienie produktów i usług przyjaznych środowisku. Zachęcamy również podmioty działające w różnych branżach do ustanowienia planowania w zakresie zarządzania środowiskowego integralną częścią ich regularnych działań.

Zajmujemy się ocenianiem wpływu na środowisko i społeczeństwo w celu ustalenia, w jaki sposób Twoja działalność gospodarcza wpływa na Twoją lokalną społeczność i środowisko naturalne w szerszym ujęciu.

W celu uzyskania szczegółowej oceny swoich zachowań w odniesieniu do środowiska, możesz skorzystać z naszych najnowocześniejszych laboratoriów badawczych i obiektów monitorujących. Nasi akredytowani eksperci dysponują doświadczeniem pozwalającym im oferować nowatorskie rozwiązania w odniesieniu do różnych wyzwań, przed którymi staje Twoja firma. Oferujemy Ci doradztwo i pomoc, aby umożliwić Ci spełnienie obowiązujących wymogów prawnych oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

Zlecenie wykonania oceny wpływu na środowisko i społeczeństwo potwierdza, że zależy Ci na pozytywnych relacjach ze społecznością, w której działasz i na ochronie środowiska.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych akredytowanych zespołów dokonujących oceny wpływu na środowisko.