Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Duże projekty wiążą się ze złożonym ryzykiem i wyzwaniami.

Bez względu na to, czy Twój projekt ma na celu budowę infrastruktury, organizację łańcuchów dostaw lub jest realizowany w fabryce, aby zmniejszyć zagrożenia i potencjalne przerwy w realizacji, musisz ustanowić kompleksowe procesy zarządzania ryzykiem. Zespoły ekspertów SGS z dziedziny zarządzania ryzykiem posiadające globalne doświadczenie w pracy nad dużymi projektami pomogą Ci w identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka, a także w określeniu strategii optymalizacji rezultatów projektu.

Zespoły SGS posiadają doświadczenie w pracy nad dużymi projektami i w ocenie ryzyka finansowego, i mogą pomóc w:

  • planowaniu i koordynacji dużych projektów;
  • minimalizacji wpływu potencjalnych zagrożeń i rozpoznaniu możliwości usprawnień i redukcji kosztów;
  • skupieniu działań komunikacyjnych na zapewnieniu współdzielenia informacji w zespole;
  • wyjaśnieniu odpowiedzialności za efekty ryzyka;
  • zbieraniu informacji do ustalania priorytetów ryzyka; 
  • implementacji sposobów reakcji na ryzyko w celu dodania wartości i zapobiegania występowaniu zagrożeń lub minimalizacji ujemnych skutków.

Jesteśmy znani z naszego doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym w różnych dziedzinach gospodarki. Nasi eksperci pozwolą Ci skupić się na właściwej strategicznej architekturze finansowej Twojego projektu, która zapewni Ci możliwości strategicznych renegocjacji w przyszłości.

Poprawa zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Nasi specjaliści od zarządzania ryzykiem posiadają duże doświadczenie w pracy nad dużymi projektami i w zarządzaniu ryzykiem finansowym. Oferujemy niezależne porady eksperckie, które pomogą Ci przejść przez wszystkie etapy projektu od studium wykonalności aż do realizacji.

Nasi eksperci od zarządzania ryzykiemposiadają duże doświadczenie w pracy przy dużych projektach oraz w zarządzaniu ryzykiem finansowym.     Oferujemy niezależne porady eksperckie, które pomogą Ci przejść przez wszystkie etapy projektu od studium wykonalności aż do realizacji.