Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Realizowane przez SGS usługi inwentaryzacji plantacji leśnych oraz doradztwa w zakresie tych plantacji pomagają zminimalizować ryzyko powiązane związane zarówno z istniejącymi, jak i planowanymi zasobami leśnymi.

Oceniamy zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe aspekty projektów plantacji leśnych, pracując w różnych regionach oraz w konkretnych warunkach glebowych, wodnych i klimatycznych.

Udostępniamy pełne, niezależne oceny stanu tworzonych i istniejących plantacji, pomagając zdobyć zaufanie w branży i w społeczności inwestorów. Nasze inwentaryzacje upraw leśnychdefiniują zasoby dostępne obecnie oraz zawierają prognozy dla przyszłej eksploatacji. Do naszych opracowań możemy także dołączyć ocenę potencjału biopaliw stałych w lasach naszych klientów.

Nasze inwentaryzacje upraw leśnych umożliwiają opracowywanie strategii zarządzania technicznego lasami, szacowanie implikacji finansowych różnych działań oraz decydowanie o konieczności inwestycji. Nasze typowe opracowanie inwentaryzacyjne plantacji leśnej zawiera:

 • opis położenia, dróg dojazdowych, otoczenia, sąsiednich plantacji;
 • weryfikację powierzchni;
 • opis ograniczeń środowiskowych, ochrony plantacji, warunków socjo-ekonomicznych;
 • pobieranie próbek drzew z numerami, etapem wzrostu i objętością;
 • ocenę widocznego stanu zdrowotnego plantacji;
 • opis możliwości odnowienia plantacji;
 • oceny dotyczące zbiorów;
 • dokumentację fotograficzną i zdjęcia satelitarne.

Doradztwo

Nasze usługi doradztwa w zakresie plantacji leśnych mogą być użyteczne dla klientów, którzy nie mają dostępu do zasobów badawczych, nowych odkryć w technologiach, informacji o bieżących trendach ani najnowszego sprzętu. Możemy pokazać, w jaki sposób dotrzeć do tych informacji, pomóc w doskonaleniu bieżących praktyk, a w konsekwencji w zwiększeniu efektywności i przychodów.

Nasze usługi doradztwa w zakresie gospodarki leśnej obejmują:

 • zastosowania technologii w rolnictwie i gospodarce leśnej;
 • eksploatację;
 • nawożenie;
 • dobre praktyki w gospodarce leśnej i zbiory plonów;
 • ochronę przed szkodnikami i kontrolę niepożądanych gatunków;
 • ponowne zalesianie;
 • ponowne obsadzenie roślinnością;
 • gospodarka glebowa;
 • cięcia regulacyjne drzew;

Zachęcamy do kontaktu z SGS jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi doradztwa i inwentaryzacji zasobów leśnych pozwalają zminimalizować ryzyko dzięki ocenie ekonomicznych i środowiskowych implikacji planów dotyczących upraw leśnych.