Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Przegląd umów i kontraktów budowlanych dotyczących Twojego projektu oferowany przez firmę SGS ocenia ich zgodność z celem Twojego projektu, w celu wzmocnienia jego powodzenia. Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. finansów projektu już dziś.

Nasze doświadczone zespoły oszacowują dostawy projektu i kontrakty budowlane, aby zapewnić jakość dostawców i wykonawców oraz potwierdzić ich kwalifikacje techniczne i handlowe. Przeglądamy również akty umów dotyczące projektu (takie jak umowy zakupu i kontrakty odbioru energii) w celu zapewnienia, że Twój projekt będzie realizowany z dostępem do podstawowych dostaw i sprzedaży produkcji. Oceniamy zgodność warunków umów i kontraktów z kształtem Twojego projektu, jego celami i wymogami technicznymi zawartymi w modelu finansowym.

Nasz przegląd umów i kontraktów budowlanych obejmuje:

  • ocenę kontraktu i przegląd klauzuli handlowych dotyczących dostaw i budowy (włączając okres odpowiedzialności za wady i odszkodowania umowne);
  • wsparcie w wyborze dostawców i podwykonawców, włączając przegląd kwalifikacji i działania związane z oddaniem do eksploatacji;
  • przegląd doświadczenia i umiejętności technicznych zaproponowanych partnerów, dostawców i sponsorów, oferujących projekty "pod klucz" (EPC), a także projektowanie techniczne i zarządzanie dostawami i budową (EPCM);
  • przegląd klauzuli technicznych i handlowych aktów umów dotyczących projektu (umowy zakupu i kontrakty odbioru energii) w celu oceny ich zgodności z technicznymi założeniami projektu.

Identyfikujemy wszelkie ryzyko związane z projektem i zalecamy środki łagodzenia ryzyka oraz możliwe udoskonalenia. Sprawdzamy również niezawodność proponowanego sprzętu oraz materiałów, które mogą nieść ryzyko nieprzewidzianych kosztów i opóźnień.

Nasi specjaliści ds. projektu łączą swoją wiedzę techniczną i finansową z różnych sektorów przemysłu. Dzięki udokumentowanej historii świadczenia usług przeglądu dużych inwestycji pod kątem struktury finansowej projektu, zapewniamy nieocenione wsparcie dla Twojego projektu. Nasze dochodzenie dostarcza Ci poważnych informacji niezbędnych do uzyskania kwalifikacji komisji kredytowej oraz negocjowania dokumentacji. Pozostajemy do Twojej dyspozycji, jeśli chodzi o reagowanie na Twoje potrzeby i sprawdzanie problemów technicznych, jakie wyniknęły w trakcie procesu kwalifikacji, aż do zakończenia spraw finansowych.

Pozostając niezawodnym źródłem najnowszych informacji branżowych, jesteśmy najczęściej wybieraną firmą do przeprowadzania przeglądu umów dotyczących projektu oraz kontraktów dostaw i budowy. Już dziś skontaktuj się z naszym doświadczonym zespołem ds. finansów projektu, by rozpocząć swój przegląd.