Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi planowania zarządzaniem projektem oferowane przez firmę SGS pomagają Ci chronić swoją inwestycję, dzięki opłacalnemu monitorowanemu planowaniu wdrażania projektu, wspieranemu przez wydajny harmonogram wydatków budżetowych. Już dziś skontaktuj się z naszym doświadczonym zespołem ds. finansów projektu.

Dzięki naszemu udokumentowanemu doświadczeniu w nadzorowaniu dużych inwestycji finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych, jesteśmy najlepszym partnerem, jeżeli chodzi o zapewnienie powodzenia zarządzania projektem. Nasza globalna sieć specjalistów ds. projektu łączy specjalistyczną wiedzę techniczną i ekonomiczną z różnych sektorów przemysłu. Oferują oni porady na każdym etapie projektu w całym cyklu projektu. Współpracujemy z Twoimi partnerami w projekcie w celu:

  • zdefiniowania głównych zadań projektu oraz kamieni milowych niezbędnych do przeprowadzenia pomyślnego wdrożenia projektu bez opóźnień oraz kosztownych przestojów;
  • zbadania prawdopodobnego ryzyka związanego z harmonogramem wdrażania projektu;
  • zidentyfikowania kluczowych etapów realizacji i niezbędnych zmian wynikających z naszej oceny ryzyka;  
  • przeglądu i oceny procesu wdrażania, stanu głównych zadań i wszelkich problemów budżetowych i wszystkich innych, które mogłyby mieć wpływ na ukończenie projektu zgodne z ustalonym harmonogramem oraz budżetem;   
  • przedyskutowania i zalecenia środków zaradczych oraz usprawnień w zakresie unikania opóźnień w realizacji projektu.

Jako niezależny konsultant dajemy nieocenione wsparcie Twojego projektu, zapewniając, że nie dochodzi do konfliktu interesów z zaangażowanymi w realizację projektu partnerami, dostawcami i finansistami, oferującymi projekty "pod klucz" (EPC), a także projektowanie techniczne i zarządzanie dostawami i budową (EPCM).

Nasz zaangażowany zespół ds. zarządzania projektem zapewnia Ci kompleksowe usługi doradcze na czas trwania projektu. Aby dowiedzieć się więcej, już dziś skontaktuj się z naszym zespołem ds. finansów projektu.