Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W dzisiejszym świecie, w którym zagrożenia bezpieczeństwa stają się coraz powszechniejsze i bardziej złożone, coraz bardziej liczy się zabezpieczenie danych, infrastruktury i aplikacji przedsiębiorstwa.

Nowoczesne rozwiązania zabezpieczające muszą mieć kompleksowy charakter, aby umożliwiać rozwój technologii, a jednocześnie chronić integralność przedsiębiorstwa. Istotne jest nie tylko posiadanie procedur awaryjnych na wypadek zdarzeń lokalnych, takich jak kradzież, pożar budynku, utrata zasilania czy innych mediów, lecz również aktywna likwidacja zagrożeń bezpieczeństwa.

SGS pomoże Twojemu przedsiębiorstwu opracować zasady bezpieczeństwa informacji oraz zarządzać ryzykiem za pośrednictwem takich systemów i standardów jak ISO 27001. Rozumiemy, że Twoje przedsiębiorstwo musi:

  • wdrożyć pragmatyczne zasady i procesy, 
  • zwiększyć wartość dla udziałowców poprzez obniżenie ryzyka,
  • chronić systemy informacyjne przed zagrożeniami zewnętrznymi i minimalizować ich wpływ,
  • mieć pełną świadomość zagrożeń bezpieczeństwa oraz ich ewolucji w skali globalnej,
  • chronić integralność i poufność danych, 
  • być w pełni zaangażowane na rzecz procesów bezpieczeństwa informacji.

Na całym świecie nasza firma cieszy się uznaniem ze względu na znajomość tematyki bezpieczeństwa informacji. Bezpieczeństwo informacji to proces ciągły, wymagający ustawicznej aktualizacji, doskonalenia i usprawnień. Nasi eksperci pomogą Twojemu przedsiębiorstwu zapewnić bezpieczeństwo informacji obecnie i w przyszłości. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.