Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Szkolenie to stanowi wprowadzenie do opracowywania, wdrażania i prowadzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw (SCSMS) w oparciu o ISO 28000.

System SCSMS zgodny z wymogami normy ISO 28000 pomaga przedsiębiorstwom w badaniu i kontroli ryzyka i zagrożeń dla bezpieczeństwa łańcucha dostaw na wszystkich jego etapach, w tym podczas przewozu towarów w ramach łańcucha dostaw. Pozwala to przedsiębiorstwu skoncentrować zasoby i wysiłki na obszarach wysokiego ryzyka i wykazać wobec interesariuszy, że bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie jest zarządzanym procesem z określonymi zakresami odpowiedzialności.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • potrafili wyjaśnić cel ISO 28000:2007,
  • potrafili opisać wymogi ISO 28000:2007,
  • potrafili wyjaśnić zależności pomiędzy zapisami ISO 28000: 2007,
  • rozumieć, jak można wykorzystać ISO 28000 do ciągłego doskonalenia systemu SCSMS.

To szkolenie ma charakter wprowadzenia i jest przeznaczone dla wszystkich osób, które zajmują się opracowywaniem i wdrażaniem systemów SCSMS oraz zarządzaniem takimi systemami w oparciu o standard ISO 28000. Osoby uczestniczące w tym kursie zdobędą wiedzę o standardzie ISO 28000, na podstawie której będą mogły budować kwalifikacje audytorskie w ramach innych szkoleń dotyczących SCSMS, takich jak szkolenie dla audytorów wewnętrznych i szkolenie dla audytorów wiodących.

Szkolenie obejmuje wykłady i ćwiczenia warsztatowe.

Uczestnicy nie muszą znać zagadnień dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ani ISO 28000.

Już dziś skontaktuj się z SGS, aby dowiedzieć się więcej na temat oferowanego przez SGS szkolenia uświadamiającego w zakresie ISO 28000.