Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS świadczy usługę pełnej gwarancji jakości wyładunku (FOQ), która obejmuje różnice w jakości towaru przed załadunkiem i po rozładunku.

Gwarancja jakości wyładunku zapewnia, że jakość transportowanych towarów będzie po wyładunku mieścić się w zakresie parametrów określonych w umowie. Wynik jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze gwarancja FOQ pozwala uniknąć zmienności charakterystycznej dla metod pobierania i badania próbek. Po drugie gwarancja FOQ oznacza, że przejmujemy odpowiedzialność za różnice w jakości towaru przed załadunkiem i po wyładunku na warunkach określonych w umowie.

W obu przypadkach nasza gwarancja jakości minimalizuje ryzyko handlowe klienta i eliminuje ryzyko roszczeń i strat finansowych.

Inne usługi gwarancyjne:

  • polisa CC;
  • kontrola wyładunku z gwarancją wagi (FOG);
  • gwarancja na wypadek odrzucenia towaru.
  • ubezpieczenie udziału sprzedającego / od ryzyka.

Aby poznać te usługi oraz dowiedzieć się w jaki sposób nasza gwarancja FOQ chroni przed różnicą jakości towaru przed załadunkiem i po wyładunku, skontaktuj się z SGS jeszcze dzisiaj.