Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Czy Możesz Sprostać Wymaganiom w Stosunku do Twojego Produktu i Potwierdzić Jego Wydajność, Niezawodność i Bezpieczeństwo?

Ciągły wzrost standardów życia na rynkach na całym świecie, powoduje, że ludzie są coraz bardziej świadomi kwestii konsumenckich związanych z jakością produktów. Ponadto, rządy wielu państw wprowadzają coraz bardziej rygorystyczne przepisy, aby chronić ludzi przed potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie mogą nieść ze sobą różne produkty.

Aby pozostać konkurencyjnym, producenci i detaliści muszą dążyć do sprostania coraz większym wymaganiom klientów poprzez dostarczanie produktów, które są bezpieczniejsze, bardziej użyteczne i dostępne dla konsumentów. Certyfikacja i testowanie ukierunkowane na ocenę ryzyka, oraz oznakowanie produktów, pomaga firmom w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej, poprzez potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa ich produktów.

Potwierdzanie Wydajności, Niezawodności i Bezpieczeństwa Produktów Z SGS

Nasz program przyznawania znaków jakości działania, niezawodności i bezpieczeństwa pozwala weryfikować czy dany produkt działa zgodnie z wymaganymi parametrami w różnych warunkach przez cały okres eksploatacji, jednocześnie potwierdzając bezpieczeństwo jego użytkowania. Oferujemy również intensywne badania specyficznych próbek, aby potwierdzić, że awarie produktu występują tylko w laboratorium, a nie w rękach twojego klienta. Co więcej, nasze usługi mogą być dostosowane do wykonywania testów do konkretnych wymagań eksploatacyjnych producenta lub detalisty.

Testowanie Niezawodnośći

Nasze usługi testowania niezawodności dają pewność, że produkt działa zgodnie z oczekiwaniami – zarówno w sytuacjach normalnych, jak i nietypowych. Takie testy pozwalają producentom i detalistom oszacować żywotność danego produktu oraz identyfikować przyczyny jego awarii.

Testowanie Wydajności

Kontrole działania produktu, nie są związane z żadnym aktem prawnym i w większości przypadków przeprowadza się je na końcowym etapie wdrażania produktu, gdy wszystkie inne testy zostały zakończone sukcesem. Oferujemy kompleksowe badanie, sprawdzając wszystkie odpowiednie własności użytkowe.

Testowanie Bezpieczeństwa

Nasze testy bezpieczeństwa zapewniają zgodność z odpowiednimi specyfikacjami, dyrektywami czy rozporządzeniami, odnoszącymi się do wymogów bezpieczeństwa dla danego produktu. Są potwierdzeniem, że produkt nie stwarza żadnych zagrożeń dla klientów.

Światowy Lider W Zakresie Ekspertyz Systemów Zarządzania

Jako światowy lider w dziedzinie certyfikacji systemów zarządzania wydajnością, niezawodnością i bezpieczeństwem, możemy pomóc:

  •  Zidentyfikować problemy, zmniejszyć ryzyko wycofania produktu z rynku, oraz obniżyć koszty jego rozwoju
  • Potwierdzić Państwa dbałość o wysoką jakość produktu, budować wizerunek marki i zwiększyć zaufanie wśród klientów i konsumentów poprzez niezależną, weryfikację i przyznanie znaków jakości SGS
  • Ocenić działanie, niezawodność i bezpieczeństwo produktu zgodnie z normami i przepisami, które mają zastosowanie na konkretnych rynkach
  • Obniżyć koszty związane z naprawą wadliwego produktu w ramach gwarancji, jak i w okresie posprzedażowym
  • Przeprowadzić porównanie z produktami konkurencyjnymi, wykorzystując informacje porównawcze
  • Odkryć rzeczywisty potencjał Państwa produktu

Aby się przekonać jak nasz program przyznawania znaków jakości działnia, niezawodności i bezpieczeństwa może Państwu pomóc, skontaktuj się z nami już dziś.