Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jak można zarządzać ryzykiem związanym z patogenami pochodzenia pokarmowego?

Wykrywanie, kontrola i eliminacja bakterii E. coli i innych patogenów pochodzenia pokarmowego, takich jak salmonella czy listeria, to główny punkt naszych programów bezpieczeństwa żywności. Zakażenie którymś z powyższych patogenów może mieć katastrofalne skutki długoterminowe, włącznie ze śmiercią.

Dlatego śledzenie wszelkich surowców, jednostek i partii produkcyjnych stanowiących element łańcucha dostaw żywności lub paszy - na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji - ma zasadnicze znaczenie.

Zarządzaj ryzykiem w całym łańcuchu dostaw żywności, korzystając z bardzo skutecznych usług z zakresu śledzenia i wycofywania oferowanych przez światowego lidera w tej dziedzinie

Jako czołowy dostawca usług z zakresu śledzenia i wycofywania dysponujemy wiarygodną wiedzą fachową, najnowocześniejszymi zasobami oraz międzynarodową siecią laboratoriów i specjalistów. W związku z tym możemy pomóc w śledzeniu produktów na każdym etapie i w każdej lokalizacji na całym świecie. Nasze kompleksowe usługi umożliwiają wdrożenie odpowiednich systemów śledzenia przy użyciu technologii, systemów zarządzania bazami danych oraz próbnych wycofań.

Pomagamy:

  • Zarządzać ryzykiem, chronić markę, zachować poufność danych konsumentów oraz ograniczyć możliwe roszczenia z tytułu odpowiedzialności poprzez wdrożenie skutecznych systemów śledzenia i wycofywania produktów spożywczych
  • Zachować większą kontrolę na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności
  • Zapewnić skuteczne rejestrowanie i przekazywanie informacji dotyczących źródeł pozyskiwania, przetwarzania, transportu i przechowywania produktów żywnościowych w całym łańcuchu dostaw
  • Wdrożyć rygorystyczny program umożliwiający mierzenie skuteczności praktyk dotyczących kontroli patogenów w całym łańcuchu dostaw, przy pomocy takich usług jak próbkowanie i testowanie mikrobiologiczne pod kątem bakterii patogenicznych oraz organizmów gnilnych
  • Szybko reagować na sytuacje kryzysowe i zapewnić możliwość śledzenia rozprowadzanych produktów pozwalającego na skuteczną identyfikację klienta
  • Spełnić wymogi najważniejszych norm dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, takich jak ISO 22000 lub FSSC 22000, które obejmują podstawowe wymagania wobec takich systemów, umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw produktów spożywczych
  • Spełnić wymogi innych norm Globalnej Inicjatywy ds. Bezpieczeństwa Żywności (GFSI) dotyczących bezpieczeństwa żywności
  • Zrozumieć, w jaki sposób norma ISO 22005:2077 określa zasady i wymogi dotyczące projektowania i wdrażania systemów śledzenia produktów spożywczych Wyjaśniamy również, dlaczego stanowi ona uzupełnienie dla firm, które wdrożyły normę ISO 22000 lub FSSC 22000

Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o tym, w jaki sposób możemy pomóc w zarządzaniu ryzykiem związanym z bakteriami E. coli i innymi zagrożeniami epidemiologicznymi.