Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jak zdobyć informacje o najnowszych aktualizacjach i procesie przeglądu norm ISO 9001 i ISO 14001 oraz zapewnić swojej firmie bezproblemowe wdrożenie nowych wymagań?

Niedawno wprowadzono istotne zmiany w tych dwóch najważniejszych, uznawanych na całym świecie, systemach zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. Systemy zarządzania jakością ISO 9001:2008 i systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 zostały zaktualizowane o szereg zmian.

Aby zrozumieć i spełnić nowe wymagania oraz zapewnić swojej firmie bezproblemową aktualizację obecnej certyfikacji ISO 9001 i/lub ISO 14001, należy śledzić na bieżąco zmiany.

Dowiedz się więcej o tych aktualizacjach i o tym, jak przejść na nowe wersje norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

Oferujemy szeroki wybór rozwiązań pomocnych przy przejściu z ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 do aktualnych wersji oraz w spełnieniu nowych wymagań, wprowadzonych w roku 2015.

Możemy pomóc naszym klientom:

  • Zrozumieć wymagania ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz myślenie oparte na zarządzaniu ryzykiem, w ramach oferowanych przez nas jednodniowych kursów zarejestrowanych w IRCA.
  • Przejście na nową wersję może być bezproblemowe i przejrzyste. Nasi eskperci dokonają oceny potrzeb i opracują plan działania, który pomoże Twojej firmie spełnić wymagania nowych norm.

Więcej informacji o przejściu na ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 można znaleźć poniżej lub uzyskać, kontaktując się z nami.