Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Większość przedsiębiorstw będzie musiało w pewnym momencie zareagować na zdarzenie, które może przerwać ich codzienną działalność lub jej poważnie zagrozić.

Certyfikacja ISO 22301 pomoże poprawić sposób, w jaki firma podchodzi do takiej sytuacji. Zapewnia ona istnienie zaplanowanego, efektywnego systemu do zarządzania ciągłością biznesową (BCM), który umożliwi skuteczną reakcję na wszelkie sytuacje awaryjne. Doświadczenie firmy SGS w certyfikacji powoduje, że jesteśmy najlepszym partnerem dla wszystkich wymagań dotyczących certyfikacji BCM.

Ogólny program zarządzania ciągłością biznesową (BCM) musi być wspierany przez plan ciągłości biznesowej oraz takie działania jak szkolenia, ćwiczenia i okresowe przeglądy. Nawet jeśli w danym przedsiębiorstwie nie zdarzył się jeszcze nigdy poważny incydent, zbudowanie systemu BCM opartego na normie ISO 22301 pomoże zdefiniować kluczowe procesy biznesowe oraz wpływ na te procesy ze strony wszelkich zagrożeń.

Stworzony system BCM powinien obejmować analizę wpływu na procesy biznesowe (BIA), która jest nieodłączną częścią normy ISO 22301. Analiza BIA pomaga zidentyfikować newralgiczne działania, zależności i zasoby wspierajace kluczowe produkty i usługi, a także wpływ awarii w tym obszarze na całe przedsiębiorstwo.

Wdrożenie wyników audytu certyfikacyjnego ISO 22301 przeprowadzonego przez SGS zwiększy odporność przedsiębiorstwa i zdolność odbudowy oraz poprawi profil ryzyka u klientów, ubezpieczycieli i akcjonariuszy.

Aby pomóc naszym klientom w pozytywnym przejściu auditu certyfikacyjnego, oferujemy szereg szkoleń spełniających wymagania przedsiębiorstwa z każdej branży.

Audyt certyfikacyjny ISO 22301 przeprowadzony przez SGS zapewnia danemu przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną.