Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

To szkolenie udostępnia wiedzę, na podstawie której można wdrażać zarządzanie ciągłością biznesową (Business Continuity Management — BCM). Podstawą szkolenia jest norma dotycząca systemów zarządzania ciągłością biznesową - ISO 22301.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • umieć objaśnić przeznaczenie systemu zarządzania ciągłością biznesową (BCMS);
  • umieć wdrożyć kroki procedur zarządzania ciągłością biznesową oraz system BCMS;
  • znać procesy definiowania, wdrażania, eksploatacji i doskonalenia systemu BCMS zgodnie z normą ISO 22301;
  • potrafili wyjaśnić treść i cel normy ISO 22301; 
  • znać przeznaczenie i wymagania normy ISO 22301 jako narzędzia do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania ciągłością biznesową;
  • umieć zastosować techniki "best practice" opisane w normie ISO 22301.

Szkolenie jest oparte na analizach przypadków oraz ćwiczeniach praktycznych.

Skontaktuj się z ekspertem SGS jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o naszym szkoleniu z wdrożenia normy ISO 22301.