Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

To szkolenie udostępnia uczestnikom narzędzia do oceny i raportowania audytów zgodności systemów zarządzania ciągłością biznesową (BCMS) w strategicznych planach reakcji BCMS.

Ponadto po jego ukończeniu uczestnicy będą w stanie efektywnie wdrażać procesy i ciągle doskonalić system BCMS w oparciu o normę BCMS.

Szkolenie zostało opracowane jako pomoc przedsiębiorstwom w ochronie przed potencjalnie negatywnymi skutkami biznesowymi sytuacji kryzysowych. Pomagamy naszym klientom zidentyfikować zagrożenia, którym musi stawić czoła przedsiębiorstwo w razie nieprzewidzianych wypadków, kontrolować te zagrożenia oraz efektywnie wdrażać środki obniżające ryzyko.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • potrafili opisać przeznaczenie systemu BCMS, w tym również zasady, procesy i techniki używane w zarządzaniu systemem BCMS oraz podczas oceniania takiego systemu;
  • potrafili wyjaśnić treść i cel normy ISO 22301; 
  • potrafili interpretować wymogi ISO 22301 w kontekście audytu BCMS;
  • opisać zakres obowiązków audytora wewnętrznego oraz rolę audytu wewnętrznego w utrzymaniu i doskonaleniu systemu BCMS zgodnie z normami ISO 22301 i ISO 9001;
  • potrafili zaplanować audyt wewnętrzny i przygotować się do niego, zebrać materiał do audytu przez obserwację, rozmowy oraz próbki dokumentacji i rekordów danych,

Szkolenie składa się z prezentacji, warsztatów i ćwiczeń praktycznych z podziałem na role.

Uwaga: Zakłada się, że uczestnicy tego kursu znają już tematykę systemów zarządzania ciągłością biznesową oraz normę ISO 22301.

Pomyślne ukończenie tego szkolenia oraz opracowanie systemu BCMS stanowi wypełnienie części wymagań w zakresie szkoleń niezbędnych do uzyskania certyfikacji jako audytor wewnętrzny w rejestrze IRCA (International Register of Certified Auditors).

Skontaktuj się z SGS jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o kursie dla audytorów wewnętrznych w zakresie normy ISO 22301.