Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi SGS w dziedzinie weryfikacji i certyfikacji biomasy pomogą w zapewnieniu produkcji biopaliw w zrównoważony sposób. Już dziś skontaktuj się z naszym doświadczonym zespołem ds. weryfikacji.

Stosowana jako paliwa alternatywne, biomasa i jej produkty uboczne mogą przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jednak nie wszystkie biopaliwa są jednakowo korzystne dla środowiska. Techniki produkcji i transportu mogą mieć niekorzystne oddziaływanie na środowisko, a w niektórych krajach produkcja biopaliwa może konkurować z lokalnymi uprawami żywnościowymi.

Weryfikacja biomasy ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla jakości, lecz także dla zrównoważonej produkcji. Jesteśmy pionierami w dostarczaniu systemów weryfikacji i certyfikacji, które uznają zrównoważoną produkcję biomasy. Nasze certyfikaty weryfikacji biomasy stanowią niezależną dokumentację, potwierdzającą, że Państwa produkty są produkowane i dostarczane w sposób zrównoważony. Jest to dowód spełnienia wszystkich wymagań przepisów międzynarodowych. Możemy również dostosować usługi weryfikacji do lokalnie obowiązujących przepisów.

Nasze usługi weryfikacji zrównoważonej produkcji biomasy obejmują:

  • Biopaliwa stałe (odpady produktów drzewnych i rolniczych, w tym certyfikacja jakości granulatu drzewnego i wiórów)
  • Rośliny energetyczne (olej palmowy, jatrofa)
  • Paliwa alternatywne (biodiesel, bioetanol)
  • Pozostałości i odpady używane w energetyce
  • Biomasa używana w projektach ograniczenia emisji prowadzonych w ramach Mechanizmów Czystego Rozwoju, umożliwiających krajom rozwijającym się handel lub sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych innym krajom

Wykonujemy audyty zakładów produkcyjnych i oceniamy oddziaływanie na środowisko na każdym etapie łańcucha dostaw, aby obliczyć bilans energetyczny i węglowy. Zespoły naszych ekspertów badają produkcję — od gospodarki rolnej, upraw i surowców po metody transportu i użyte paliwa.

Nasze usługi weryfikacji i certyfikacji biomasy umożliwiają działanie na rynkach międzynarodowych, uznających biopaliwo za wyprodukowane w sposób zrównoważony. Nasza końcowa deklaracja weryfikacji może pomóc w osiągnięciu założonych celów związanych z energią odnawialną i kwalifikacją do uzyskania wsparcia finansowego i inwestycyjnego dostępnego dla danej branży przemysłu.

Weryfikacja biomasy pomaga w utrzymaniu lokalnej bioróżnorodności, wspiera wymianę i usprawnia działanie systemów handlu uprawnieniami do emisji. Potraktuj poważnie swoją wiarygodność środowiskową i już dziś skontaktuj się z naszym akredytowanym zespołem.