Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS zbiera informacje w terenie, stosując różne badania przez pompowanie próbne w formacji wodonośnej oraz badania znacznikowe, aby przygotować mapę wód gruntowych. Zgłoś się do naszego zespołu hydrogeologicznego już dziś. Nasi specjaliści zaprezentują jasny obraz sytuacji i powiedzą, jak optymalnie wykorzystać zasoby wodne.

Aby chronić zasoby wodne przed zanieczyszczeniem środowiska, należy zebrać maksymalnie dużo informacji na temat źródła wody, jego pojemności oraz systemów drenażu. Testy z naszej oferty umożliwiają monitoring strumieni i źródeł, pomiar pojemności magazynowej oraz zaplanowanie właściwych systemów drenażu.

Oznacza to, że można zoptymalizować lokalizację studni oraz ocenić, czy zasoby wodne są odpowiednie do zakładanych planów. Testy pompowania umożliwiają zebranie informacji na temat lokalnej przepuszczalności warstwy wodonośnej. Badania znacznikowe umożliwiają zebranie informacji na temat porowatości gleby oraz dyspersji płynów w glebie. Sczerpywanie badawcze (slug test) umożliwia szybką ocenę właściwości terenu wokół studni.

Dokładne dane są kluczowe w kwestii zrealizowania projektu. Stosujemy najnowsze technologie modelowania wód gruntowych, aby przygotować mapę obszaru zbiorników wodnych oraz ich strefy zasilania, a także typu i głębokości przepływów. Wyniki badań są analizowane przez sieć ekspertów ds. charakterystyki warstwy wodonośnej. Nasze raporty mogą posłużyć do ubiegania się o pozwolenie na budowę oraz pobór wód podziemnych.

Woda stanowi jeden z najcenniejszych towarów na świecie. Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś, aby zmaksymalizować własne zasoby wodne.