Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W celu maksymalizacji skuteczności działania oraz minimalizacji szkód potencjalnie grożących środowisku i lokalnym ekosystemom firma SGS przeprowadza ocenę ryzyka w odniesieniu do ekosystemów i biotopów. Skontaktuj się z naszym doświadczonym zespołem już dziś, aby uzyskać plan działania odpowiadający potrzebom Twojego projektu.

Produkcja biopaliw niesie ze sobą wiele korzyści, ale może nieść ze sobą równie wiele problemów związanych z zachowaniem zrównoważonego rozwoju. Biopaliwa pomagają w zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla i dwutlenku siarki. Jednak plantacje nowych roślin energetycznych mogą zaburzyć wrażliwe ekosystemy. Aby zapewnić pomyślność uprawom, konieczne mogą być modyfikacje w odniesieniu do istniejących procesów produkcji i infrastruktury. Same uprawy również muszą opierać się na zrównoważonym rozwoju, aby mogły skutecznie służyć społecznościom uprawiającym dane rośliny.

Przeprowadzana przez nas ocena ryzyka ekologicznego uwzględnia te ważne kwestie i koncentruje się na ochronie wrażliwych ekosystemów otaczających Twój teren. Analizując obszary, które zostaną narażone na zmiany — nowe nasiona i uprawy, substancje chemiczne i nawozy — oraz korzystając z mapowania komputerowego, jesteśmy w stanie ocenić potencjalny wpływ takich działań na lokalne ekosystemy.

Ponadto oceniamy potencjalny wpływ skażenia na zdrowie ludzi i zasoby wód gruntowych.

Gruntowna analiza ryzyka środowiskowego umożliwi również uwzględnienie wszelkich działań naprawczych, jakie należy podjąć, aby zrealizować projekt dotyczący Twojego terenu, a także dostosować działalność do wszystkich obowiązujących przepisów. Skontaktuj się z nami już dziś rozpocznij analizę różnych rozwiązań przed rozpoczęciem realizacji swojego projektu.