Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Nasz zespół ds. green building oferuje szeroki wachlarz usług konsultingowych, ocen, badań i certyfikacji. Wśród ich odbiorców znajdują się deweloperzy, firmy budowlane, właściciele i zarządcy nieruchomości, producenci materiałów budowlanych i użytkownicy budynków. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat korzyści wynikających ze stosowania energooszczędnych rozwiązań w budownictwie. 

Budownictwo ekologiczne oznacza lepsze wykorzystanie energii, wody i materiałów budowlanych. Oszczędność wynika z odpowiednich założeń projektowych, które racjonalnie wykorzystują zasoby oraz zmniejszają negatywny wpływ na zdrowie człowieka oraz środowisko w całym cyklu życia budynku - począwszy od jego budowy, poprzez użytkowanie i remontowanie, a skończywszy na rozbiórce.

Budynki ekologiczne są dużo wydajniejsze niż budowane w tradycyjny sposób. Zmniejszają nakłady na inwestycje, zwiększają produktywność pracowników i wartość finansową firmy oraz potwierdzają gotowość firmy do ochrony środowiska.

Aby zagwarantować całkowitą bezstronność wyników badań, SGS nie jest powiązana z żadnym podmiotem produkującym, handlującym lub prowadzącym działalność finansową, co potencjalnie mogłoby wpłynąć na niezależność i obiektywność naszych działań. Ta podstawowa wartość oraz doświadczenie zebrane podczas projektów na całym świecie umożliwiają nam realizowanie zintegrowanej i transparentnej polityki świadczenia usług w zakresie budownictwa ekologicznego. Patrzymy na projekty budowlane naszych klientów jako wielowątkowy proces wymagający podejścia interdyscyplinarnego i różnych umiejętności. Nasza polityka ułatwia osiągnięcie na czas celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, w ramach budżetu.

Świadczone przez nas usługi w zakresie green building obejmują:

  • Badania wykonalności w celu przygotowania oceny podstawowych projektów
  • Konsultacje i ułatwienie uzyskania certyfikatów w przypadku programów green building, np. Leadership in Energy and Environmental Desing (LEED).
  • Symulacja i modelowanie instalacji energetycznych i oświetleniowych w budynkach
  • Podstawowe odbiory techniczne oraz uwzględniające inne podmioty konsultacyjne 
  • Usługi w zakresie emisji dwutlenku węgla oraz zrównoważonego rozwoju, w tym analiza śladu węglowego i inne usługi, np. „ocena cyklu życia” i „prognoza pozostałego okresu użyteczności”.
  • Pobieranie próbek i badanie jakości powietrza, w tym analiza biologiczna z wykorzystaniem testów ATP drugiej generacji
  • Usługi w zakresie gospodarki energią
  • Testowanie wydajności ekologicznej materiałów budowlanych
  • Systemy zarządzania energią i certyfikacji - EN16001 i ISO 50001

Myślisz o zwiększeniu wartości realizowanych inwestycji budowlanych i chcesz skorzystać z możliwości wydajniejszego wykorzystania zasobów? Skontaktuj się z naszym zespołem.