Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Niezależny standard jakości dla obiektów spa w ramach programu SGS dobrych praktyk w spa. Aby dowiedzieć się więcej na temat usług w zakresie obiektów spa, już dziś skontaktuj się z naszym zespołem.

Profesjonalne zabiegi spa, takie jak masaże czy maski na twarz i ciało wymagają zastosowania wody. W związku z tym obiekty spa muszą spełniać lokalne przepisy oraz stosować zasady BHP w celu ograniczenia ryzyka zakażeń, a także wykazać się właściwą reakcją w momencie wystąpienia takiego zdarzenia.

Firma SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, testowania i certyfikacji. Nieustannie dążymy do doskonalenia naszych usług, aby dostarczać najlepsze na rynku produkty wszędzie tam, gdzie są potrzebne. Skorzystaj z naszej wiedzy w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka wystąpienia zdarzeń zagrażających zdrowiu i wypadków w Twoich obiektach spa. Dokonamy oceny aktualnie stosowanych praktyk w spa i przygotujemy skonsolidowany raport dokumentujący analizę due dilligence oraz służący jako cenne narzędzie zarządzania.

Nasz program dobrych praktyk w spa może poprawić wizerunek Twojej firmy, gdyż proponujemy niezależne potwierdzenie jakości usług świadczonych przez Twoje obiekty poprzez ich regularny i niezależny monitoring. Koncentrujemy się na następujących kluczowych obszarach:

Audyt praktyk w Spa Proponujemy audyty niezapowiedziane w celu oceny realizacji przez obiekt dobrych praktyk w Spa. Badamy stan infrastruktury, ujęcia wody i instalacje wodne, opiekę nad klientem i jego bezpieczeństwo, jakość usług, czystość i sanitariaty, zastosowanie i postępowanie z chemikaliami oraz zarządzanie obiektem.

Kontrola procedur i praktyk oraz ich dokumentowania: Zapewniamy wdrożenie dziennika kontroli w celu codziennego nadzoru przestrzegania procedur i weryfikacji niezbędnej w zakresie utrzymywania czystości, badania i konserwacji. Kontrolujemy Twoje działania i każdorazowo sprawdzamy dokumentację.

Usługi pobierania prób i badania: Analiza na miejscu wody w basenach i używanej do zabiegów wykonana przez nasze akredytowane laboratoria. Badamy parametry mikrobiologiczne, w tym również obecność bakterii Legionella.

System oceniania i raportowanie:Nasz audyt i analiza laboratoryjna stosuje system ocen. Raporty zawierają szczegółowe opisy obszarów wymagających zmian w celu osiągnięcia zgodności.

Certyfikacja i zastosowanie znaku SGS Good Spa Practices™: Certyfikat uczestnictwa wydawany jest w celu potwierdzenia przestrzegania naszego programu dla tego typu obiektów, który zakłada minimalnie roczny okres udziału z czterema audytami oraz testami wody i SWAB.

Proponujemy również wiele usług na żądanie, w tym program tajemniczego gościa, wewnętrzny system referencyjny, dodatkowe badania, pomoc techniczną w przypadku nieprawidłowych wyników analiz laboratoryjnych oraz ocenę ryzyka zakażenia bakteriami Legionella.

Skontaktuj się z nami, aby wziąć udział w programie dobrych praktyk w Spa i aby dowiedzieć się, w jaki sposób udział w nim może pomóc rozwinąć działalność.