Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Specjaliści SGS w zakresie jakości środowiska wewnętrznego mogą przeprowadzić kontrolę warunków pracy, aby poprawić bezpieczeństwo pracy oraz produktywność personelu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej.

Aby utrzymać minimalny poziom hałasu oraz niewielkie zanieczyszczenie powietrza i wody, obiekty powinny być regularnie kontrolowane. Ograniczy to również negatywne oddziaływanie czynników ryzyka na zdrowie pracowników. Dobre zarządzanie środowiskiem wewnętrznym może przynieść wymierne korzyści: uniknięcie „syndromu chorego budynku” zmniejszy absencję oraz zapewni stałą obsadę obiektów.

Nasze akredytowane zespoły ds. zarządzania jakością środowiska wewnętrznego dokonają inspekcji obiektów pod kątem czynników, które mogą wywoływać dyskomfort lub choroby zarówno pracowników, jak i gości. Problemy zdrowotne mogą być spowodowane niewłaściwą jakością powietrza, obecnością bakterii i mikroorganizmów, skażeń chemicznych, słabą wentylacją, problemami z temperaturą i wilgotnością, nadmiernym hałasem oraz niewystarczającym oświetleniem. Możemy wspólnie ocenić potrzeby i opracować rozwiązania, które zagwarantują czyste środowisko wewnętrzne, co przyczyni się do rozwoju działalności.

Nasze metody należą do najbardziej zaawansowanych na świecie. Nasze akredytowane zespoły złożone są z ekspertów od BHP, architektów, mikrobiologów, inżynierów specjalizujących się w systemach klimatyzacji. Nasze doświadczenie w zakresie ochrony środowiska zostało wielokrotnie wykorzystane w budownictwie administracyjnym, publicznym i prywatnym, centrach handlowych i wypoczynkowych, restauracjach, szpitalach, hotelach, szkołach i centrach badawczych.

Nasze usługi obejmują:

  • Nasze usługi obejmują: inspekcję systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
  • określanie zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń, tj.: mikroorganizmów unoszących się w powietrzu, cząstek stałych oraz lotnych związków organicznych.
  • Oznaczamy parametry higieniczne, mikrobiologiczne i chemiczne.
  • kontrolę hałasu i pól elektromagnetycznych
  • ocenę intensywności światła
  • ocenę ryzyka kontaktu z azbestem oraz innymi niebezpiecznymi substancjami
  • kontrolę jakości wody w systemach klimatyzacji, chłodniach i magazynach, również pod kątem obecności bakterii Legionella.
  • optymalizację zużycia energii w budynkach

Bazując na wielu latach współpracy z administracją państwową oraz organami ustawodawczymi na całym świecie, opracowaliśmy specjalne oprogramowanie, które umożliwia nam ocenę danego obiektu szybko i w prosty sposób. Oprogramowanie wyświetla analizę używając kolorowego systemu ocen, w związku z czym możliwe jest szybkie ustalenie priorytetów i podjęcie stosownych działań.

Oferujemy doradztwo nie tylko na etapie konserwacji i utrzymania obiektu, ale również podczas jego projektowania, dzięki czemu instalacje grzewcze i chłodzące pozytywnie oddziaływują na jakość środowiska wewnętrznego.

Nasz certyfikat jakości środowiska wewnętrznego jest dowodem spełnienia ustawowych wymagań dla personelu i akcjonariuszy. Skontaktuj się z naszymi ekspertami w zakresie jakości środowiska wewnętrznego.