Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Bądź na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami środowiskowymi z pomocą świadczonych przez SGS usług w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Stanowimy idealnego partnera, który poprowadzi Cię poprzez zawiłości bieżących i przyszłych wymogów bezpieczeństwa.

Aby skutecznie i wydajnie dostosowywać działalność do wciąż zmieniających się przepisów, nasze zespoły proponują rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa produktów utworzone z myślą o poszczególnych branżach. Nasi eksperci dysponują doświadczeniem zdobytym na całym świecie w trakcie realizacji projektów dla wielu sektorów przemysłu oraz bogatą wiedzą na temat wymogów ustawowych na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Nasze zespoły ds. usług środowiskowych pomogą sporządzić prawidłowe raporty dotyczące bezpieczeństwa produktów oraz wymagane karty charakterystyki produktów niebezpiecznych, aby w pełni dostosować się do obowiązujących przepisów. Zapewniamy asystę fizyczną w momencie konieczności zarządzania sytuacją kryzysową. Oferujemy szeroki wybór szkoleń z zakresu ochrony środowiska i BHP dostarczających Twoim zespołom najnowszych informacji z zakresu BHP.

Nasze działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produktów obejmują następujące dziedziny:

  • Zarządzanie kartami charakterystyki w celu potwierdzenia dostosowania się do przepisów w zakresie klasyfikacji substancji chemicznych
  • Wsparcie w zakresie zgodności z rozporządzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
  • Planowanie na wypadek sytuacji alarmowej
  • Usługi komunikacji alarmowej 
  • Raporty powiadamiające w razie sytuacji kryzysowej uwzględniającej substancje niebezpieczne
  • Przepisy dotyczące klasyfikacji, oznakowania i opakowania
  • Asysta fizyczna w razie konieczności zarządzania sytuacją kryzysową
  • Szeroki wybór szkoleń z zakresu ochrony środowiska i BHP dostarczających Twoim zespołom najnowszych informacji z zakresu BHP

Nasze tanie i nowoczesne rozwiązania zapewnią oszczędność, ochronę reputacji firmy i gwarancję stałej dostawy produktów bez opóźnień.