Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Skuteczne zarządzanie danymi REACH ma kluczowe znaczenie dla producentów, importerów i sprzedawców detalicznych, którzy gromadzą i zarządzają ogromną ilością danych dotyczących produkowanych lub importowanych przez siebie produktów.

Opracowaliśmy niezawodne narzędzie przeznaczone do zarządzania stanem magazynowym substancji chemicznych, które w przypadku pełnego wdrożenia poprawi Twoją zgodność z REACH.

Nasze narzędzie REACH to jedno z najbardziej ekonomicznych rozwiązań dostępnych na rynku w zakresie zarządzania danymi, oferujące pełną elastyczność pod kątem wczytywania, raportowania i przechowywania danych.

Nasze narzędzie zarządzania danymi, opracowane z myślą o poprawie zgodności z szeroką gamą przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym REACH, pozwala:

W przypadku substancji, mieszanek oraz artykułów, które uwalniają substancje:

  • na gromadzenie oraz przechowywanie zestawienia substancji (BOS) dostarczanych przez dostawców;
  • na regularne wyliczanie tonażu substancji w ramach zobowiązań wstępnej rejestracji;
  • na identyfikację substancji ujętych w kartach charakterystyki, obowiązkach w zakresie udzielania zezwoleń oraz ograniczenia;

W przypadku artykułów:

  • na gromadzenie i przechowywanie zestawienia substancji (BOS) lub deklaracji substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC);
  • na regularną kalkulację tonażu SVHC w ramach obowiązków powiadamiania;
  • na identyfikację substancji objętych obowiązkiem komunikacji, powiadamiania lub ograniczenia.

Skorzystaj z naszej wiedzy w zakresie oceny i zatwierdzania danych Twoich produktów, przed ich przesłaniem do narzędzia REACH. Umożliwi Ci to spełnienie obowiązkowych zobowiązań w zakresie raportowania.

Zastosuj skuteczne zarządzanie danymi REACH korzystając z naszego narzędzia do inwentaryzacji substancji chemicznych