Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi gospodarki odpadami w ofercie SGS obejmują usługi przepakowywania odpadów niebezpiecznych w celu zapewnienia właściwych standardów umożliwiających późniejszy recykling i utylizację.

Aby dowiedzieć się więcej, już dziś skontaktuj się z naszym doświadczonym zespołem.

Aby móc poddać recyklingowi odpady niebezpieczne, należy najpierw dokonać ich analizy oraz zapakować je w odpowiednie pojemniki, zgodnie z obowiązującym prawem. Nasze akredytowane laboratoria posiadają licencję na postępowanie z odpadami niebezpiecznymi i ich transport. Dysponujemy najnowszym sprzętem do przepakowywania odpadów w mniejsze pojemniki, aby mogły zostać poddane utylizacji.

Ze względu na sieć oddziałów na całym świecie oraz doświadczenie w projektowaniu logistycznym dla wielu branż, jesteśmy w stanie dostosować sposób zarządzania odpadami do potrzeb danej firmy. W przypadku konieczności pilnego odnawiania niebezpiecznych produktów – na przykład przenoszenia ich z bębnów do innych kontenerów – nasze zespoły ds. odpadów dysponują wiedzą niezbędną do szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów. W ten sposób produkty wracają do łańcucha dostaw w możliwie krótkim czasie, a procesy zarządzania odpadami podnoszą jakość prowadzonej działalności ze względu na zastosowanie się do przepisów środowiskowych.

Wszystkie nasze prace są prowadzone zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Gwarantujemy zgodność z przepisami branżowymi, a posiadane przez nas certyfikaty są dowodem na przetwarzanie odpadów we właściwy sposób.

Kontaktując się z nami w kwestii przepakowania niebezpiecznych odpadów, masz pewność, że będzie to zrobione w sposób legalny i wydajny.