Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Składowiska mogą być narażone na ryzyko osiadanie powierzchni stałych odpadów.

Firma SGS oferuje akredytowane usługi w zakresie monitoringu osiadania powierzchni składowisk, aby zapewnić Twojemu składowisko bezpieczeństwo i możliwość funkcjonowania w przyszłości. Skontaktuj się z nami już dziś.

Składowiska mogą być obiektami złożonymi i mogą wymagać stałego monitorowania w celu utrzymania wydajnej i bezpiecznej działalności. Proces zagęszczania składowiska jest związany ze stałym ryzykiem. Jeżeli nie zostaną zastosowane właściwe systemy podtrzymujące, przemieszczające się odpady stałe i podziemne emisje gazów mogą spowodować zawalenie się konstrukcji. Budowanie na takim terenie może być niebezpieczne i wymaga przeprowadzenia pełnej oceny ryzyka, aby można było stwierdzić, że można w przyszłości prowadzić na nim jakieś prace. Nasi specjaliści w zakresie monitoringu osiadania powierzchni składowisk współpracują z Tobą w celu zapewnienia, że posiadasz wszystkie informacje niezbędne do spełnienia wymogów przepisowych oraz opracowują najbardziej odpowiedni projekt fundamentów budynku.

Świadczone przez nas usługi w zakresie monitoringu osiadania powierzchni składowisk obejmują:

  • instalowanie piezometrów w celu monitorowania procesów przesączania;
  • monitorowanie na miejscu poziomu biogazu (metanu i innych);
  • pomiarów zanieczyszczeń w powietrzu (imisji) oraz odorów;
  • pobieranie próbek wody powierzchniowej w celu określenia poziomów substancji zanieczyszczających.

Aby zabezpieczyć swój obiekt i uniknąć kosztownych retroaktywnych działań w zakresie oczyszczania, potrzebujesz szczegółowego planu monitorowania opracowanego przez ekspertów z tej dziedziny. Nasi akredytowani specjaliści ds. środowiska będą współpracowali z Tobą jako niezależnym audytorem i doradcą. Istnieje wiele technik i nowatorskich pomysłów, które możemy wspólnie zbadać, aby dopasować je do planów dotyczących Twojego obiektu dziś i w przyszłości. Skontaktuj się z zespołem naszych ekspertów już dziś.