Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Publiczne spory, szczególnie wokół kwestii socjalnych i dotyczące społeczności, w której działa przedsiębiorstwo, mogą powodować rysy na wizerunku wpływające niekorzystnie na sprzedaż i zyskowność.

W ramach wsparcia zrównoważonego charakteru procesów ekonomicznych i długoterminowego funkcjonowania firmy SGS oferuje pełen zakres usług pomocnych w zademonstrowaniu wysokiego poziomu odpowiedzialności społecznej oraz spełnieniu wszelkich standardów niezbędnych w danej branży.

Przeprowadzamy szereg audytów i procedur weryfikacyjnych w zakresie istniejących standardów, a także doradzamy i dostosowujemy rozwiązania do przedsiębiorstw naszych klientów. Możemy skoordynować zarządzanie łańcuchem dostaw i zorganizować kompleksowe szkolenie, audyt i weryfikację w ramach wsparcia efektywnego zarządzania odpowiedzialnością społeczną. Możemy także zapewnić ciągłe monitorowanie i wsparcie w celu zapewnienia zgodności zarówno z wewnętrznymi, dobrowolnymi regulaminami, jaki z obowiązującymi standardami.

Zachęcamy do współpracy i korzystania z naszych sieci o zasięgu globalnym w celu zapewnienia, że używane procesy uwzględniają najnowsze dobre praktyki oraz wspierają przedsiębiorstwo na drodze do zdobycia tytułu lidera odpowiedzialności społecznej. Skontaktuj się z naszymi ekspertami jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej.