Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Każde przedsiębiorstwo musi uwzględniać w podejmowanych przez siebie działaniach troskę o wspólne dobro.

Oferowana przez SGS ocena efektywności zgodnie z normą ISO 26000 pozwala ocenić działalność przedsiębiorstwa i zaproponować poprawę w aspekcie zachowań odpowiedzialnych społecznie. Można wyróżnić pięć poziomów, które odnoszą się do zwiększenia stopnia efektywności.

Przedsiębiorstwa które nie uwzględniają w swoich strategiach zachowań odpowiedzialnych społecznie prawdopodobnie pozostaną w tyle za konkurencją. Coraz bardziej widoczna staje się niechęć personelu, interesariuszy, inwestorów, kontrahentów, władz i społeczności do firmy, które nie wykazują troski o planetę i wspólne dobro ludzi.

Nasza ocena efektywności jest skierowana do przedsiębiorstw zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, z krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się oraz tych, których gospodarka jest w fazie transformacji. Ocena stanowi narzędzie do identyfikacji poziomu efektywności przedsiębiorstwa w momencie, w którym jest ona przeprowadzana. Pomoże ona postępować w sposób społecznie odpowiedzialny, wychodząc w ten sposób naprzeciw rosnącym oczekiwaniom społecznym.

Najlepiej, gdy ocena przeprowadzana jest na wczesnych etapach opracowywania planu działań w zakresie odpowiedzialności społecznej. Później najlepiej zastosować tę procedurę jako metodę oceny ciągłej, względem której ustalane będą cele organizacyjne.

Podnoszenie poziomu efektywności w przyjmowaniu zasad normy ISO 26000 Wytyczne w zakresie odpowiedzialności społecznej, wykazuje pozytywne działania przedsiębiorstwa, które stanowią wkład w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Ocena efektywności w zakresie normy ISO 26000 przeprowadzona przez SGS pozwoli radzić sobie z bieżącymi sprawami i jednocześnie przygotować się na przyszłość. Grupa SGS, uznawana za światowy wzorzec jakości i rzetelności oraz dysponująca ogólnoświatową siecią ekspertów, oferuje swoje usługi na każdym rynku lokalnym, z uwzględnieniem jego języka i uwarunkowań kulturalnych.