Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Systemy zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw ISO 28000 chronią Twoje towary od punktu produkcji do punktu sprzedaży.

W miarę rozwoju handlu światowego wzrastają również możliwości infiltracji łańcucha dostaw przez element przestępczy. Zmniejsz ryzyko dzięki certyfikacji ISO 28000.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw opartne na normie certyfikacyjnej ISO 28000 określają poziom ryzyka w całym łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa. Informacje te umożliwiają następnie przedsiębiorstwu przeprowadzenie ocen ryzyka oraz zastosowanie niezbędnych środków kontroli z wykorzystaniem narzędzi wspierających zarządzanie (np. kontrola dokumentów, kluczowe wskaźniki efektywności, audyt wewnętrzny i szkolenie).

Prowadzony przez SGS audyt ISO 28000 umożliwia potraktowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw jako procesu biznesowego oraz pomiar i poprawę jego efektywności. Dzięki temu można skoncentrować zasoby w obszarach występowania wysokiego ryzyka. Możliwe jest także odniesienie względem norm międzynarodowych.

Pozwoli to również przedsiębiorstwu na połączenie zarządzania bezpieczeństwem z wieloma innymi aspektami działalności gospodarczej. Nasz audyt ISO 28000 uwzględnia wszystkie działania kontrolowane i pozostające pod wpływem przedsiębiorstw oddziałujących na bezpieczeństwo łańcucha dostaw, w tym transport towarów wzdłuż łańcucha dostaw.

Możemy przeprowadzić audyt systemów Twojego przedsiębiorstwa według normy ISO 28000, wykonując analizę luk, a na życzenie - przeprowadzić przedsiębiorstwo przez pełny proces certyfikacji.

Jako czołowa jednostka weryfikacyjna i certyfikacyjna na świecie wykonujemy audyty w zakresie wszystkich globalnych i regionalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, w tym:

  • TAPA FSR (także z możliwością certyfikacji)
  • TAPA TSR
  • CTPAT

Wykaż zaangażowanie swojego przedsiębiorstwa na rzecz systemów zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw i chroń swoje towary oraz marki na całym świecie, uzyskując certyfikację ISO 28000 przez SGS.