Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

KIEDY

Od: 18 maj 2018

Do: 18 maj 2018

GDZIE

Warszawa, Polska

JĘZYK

Polski

CENA

Udział bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń

Zarejestruj się teraz

Zarejestruj się teraz lub kontakt aby uzyskać więcej informacji

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 11.05.2018. O WPISANIU NA LISTĘ UCZESTNIKÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

CEL:

Zapoznanie uczestników z wymaganiami obowiązującego Rozporządzenia CPR nr 305/2011 dotyczącego produkcji i wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej oraz wymagań dla tarcicy i drewna konstrukcyjnego w tym zakresie.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie adresowane jest do właścicieli i pracowników tartaków, składów drzewnych, składów tarcicy i wyrobów budowlanych, importerów tarcicy i konstrukcji drzewnych, a także projektantów budowlanych i architektów oraz pracowników inspektorów dozoru budowlanego i kierowników budów.   

PROGRAM SEMINARIUM:

  • Tarcica konstrukcyjna i drewno konstrukcyjne jako wyrób budowlany.
  • Wyroby budowlane w Unii Europejskiej – przepisy i wymagania
  • Wymagania producentów oraz podmiotów wprowadzających wyroby budowlane na rynek Unii Europejskiej
  • Czym jest Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)?
  • Jakie są podstawowe korzyści z wdrożenia systemu?
  • Zakres kontroli i odpowiedzialność karana dla producentów drewna konstrukcyjnego
  • Wymagania dla drewna konstrukcyjnego w zakresie zharmonizowanej normy PN-EN 14081-1+A1:2011
  • Jak wygląda proces certyfikacji i nadzoru?
  • Dlaczego warto podjąć współpracę z SGS
  • Pytania i dyskusja

Skontaktuj się z nami