Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

KIEDY

Od: 13 cze 2019

Do: 14 cze 2019

GDZIE

Gdynia, Polska

JĘZYK

Polski

CENA

1050 PLN netto/ rabaty dla klientów z certyfikowanym systemem zarządzania przez SGS Polska

Zarejestruj się teraz

Skontaktuj się z nami aby przesłać zapytanie odnośnie tego szkolenia.

lean management

TERMIN GWARANTOWANY. TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 09.06.2019.

 

O PRZYJĘCIU NA LISTĘ UCZESTNIKÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 

 

GRUPA DOCELOWA:

 • specjaliści, menadżerowie niższego i wyższego szczebla odpowiedzialni za procesy biznesowe w sektorze zarówno produkcyjnym jak i usługowym, dążący do optymalizacji i usprawniania procesów

CEL SZKOLENIA:

 • przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy oraz umiejętności związanych z posługiwaniem się podstawowymi narzędziami usprawniania procesów wg metodyki Lean
 • zapoznanie z mapowaniem i analizą procesów biznesowych
 • poznanie zasad tworzenia systemu pomiaru efektywności procesu
 • poznanie narzędzi wykorzystywanych do usprawniania procesów

PROGRAM SZKOLENIA:

 • proces biznesowy oraz skutki działania „silosowego” zarządzania
 • elementy zarządzania procesami w organizacji oraz role
 • symulacja procesu biurowego
 • problem w praktyce
 • filozofia Lean Management
 • identyfikacja marnotrawstwa (muda) i przegląd narzędzi Lean do eliminowania marnotrawstwa
 • Lean w przedsiębiorstwie
 • Kaizen – omówienie i studium przypadku
 • identyfikacja procesu – mapa SIPOC i określenie wymagań wobec procesu – VOC – Voice of the Customer
 • model systemu pomiarowego procesu - wejścia/wyjścia, czynności
 • pojęcie i zastosowanie CTQ – Critical to Quality
 • tworzenie systemu pomiarowego dla procesu
 • metody rozwiązywania problemów - PDCA, A3
 • analiza przyczyn źródłowych problemów - diagram Ishikawy, 5 WHY oraz analiza Pareto
 • analiza mapy procesów i zastosowanie map procesu do rozwiązywania problemów
 • zastosowanie i przykłady Poka Yoke
 • standaryzacja pracy oraz stanowiska
 • miejsce pracy organizacji i jej skuteczność
 • 5S – wprowadzenie i gra, organizacja i wdrożenia 5S
 • zastosowanie 5S w życiu codziennym i utrzymanie 5S (5S audytów)
 • rola kierownictwa i dyrekcji we wdrożenie 5S, zabójcy 5S    

METODOLOGIA:
wykład, dyskusja, ćwiczenia, studium przypadków

Skontaktuj się z nami