Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

KIEDY

Od: 26 sie 2019

Do: 26 sie 2019

GDZIE

Gdynia, Polska

JĘZYK

Polski

CENA

Udział bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń

Zarejestruj się teraz

Skontaktuj się z nami aby przesłać zapytanie odnośnie tego szkolenia.

beton towarowy i kruszywa

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 22.08.2019. O WPISANIU NA LISTĘ UCZESTNIKÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

CEL:

SGS Polska serdecznie zaprasza na bezpłatne seminarium przybliżające wymagania prawne dotyczące wyrobów budowlanych, w tym obowiązującego Rozporządzenia CPR nr 305/2011 dotyczącego produkcji i wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.11.2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, a także wymagania dla betonu towarowego i kruszyw.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie adresowane jest do właścicieli i pracowników kopalń kruszywa, zakładów produkujących beton oraz podmiotów handlujących betonem i kruszywami, importerów betonu i kruszyw, a także projektantów budowlanych i architektów oraz pracowników inspektorów dozoru budowlanego i kierowników budów.

PROGRAM SEMINARIUM:

 • Beton i kruszywa jako wyroby budowlane.
 • Wyroby budowlane w Unii Europejskiej – przepisy i wymagania.
 • Wymagania wobec producentów oraz podmiotów wprowadzających wyroby budowlane na rynek Unii Europejskiej.
 • Wyroby budowlane w Polsce – krajowy system oceny.
 • Czym jest Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)?
 • Jakie są podstawowe korzyści z wdrożenia ZKP?
 • Zakres kontroli i odpowiedzialność karna dla producentów wyrobów budowlanych.
 • Konsekwencje braku systemu jakości w aspekcie postępowań sądowych.
 • Wymagania dla betonu towarowego w zakresie normy PN-EN 206-1 i Krajowego uzupełnienia PN-B-06265.
 • Wymagania dla kruszyw w zakresie zharmonizowanych i krajowych norm.
 • Jak wygląda proces certyfikacji i nadzoru?

INFORMACJE DODATKOWE:

Udział w seminarium jest bezpłatny; jednakże w przypadku braku informacji o anulowaniu zgłoszenia do organizatora uczestnik/ firma zgłaszająca zostanie obciążona kosztami w wysokości 200 zł netto

 

Patronat medialny nad seminarium "Beton towarowy i kruszywa" objęli:

 kruszywa  mosty

 

kierunek surowce

 surowce i maszyny budowlane

Skontaktuj się z nami